• Dzisiaj jest czwartek, 17 sierpnia 2017 roku. Jest to 228 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 136 dni.
 • Imieniny: Anastazego, Anastazji, Anity, Elizy, Jacka, Joanny, Juliana, Julianny, Zawiszy...
 • Imieniny: ... Żanny, Mirona. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 05:28, zachód słońca: 19:51, dzień trwa: 14 godzin i 23 minuty
 • Oświetlone 24% powierzchni księżyca, księżyca ubywa. Nów za 4 dni (w poniedziałek, 21 sierpnia).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Wakacyjny pociąg do SANDOMIERZA
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 

Aktualności


Dwie duże inwestycje w Połańcu

Dwie duże inwestycje w Połańcu

Marszałek Adam Jarubas oraz przedstawiciele firmy Retech sp. z o.o. : Krzysztof Ziarko – prezes Zarządu i Andrzej Ziarko – wiceprezes uroczyście podpisali pre-umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa zakładu produkcji kondensatorów nowej generacji” w ramach Działania 2.5 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Wartość inwestycji to ponad 27,2 mln złotych. z czego dofinansowanie wyniesie prawie 10 mln złotych.

 

Pieniądze na rzecz niepełnosprawnych

Pieniądze na rzecz niepełnosprawnych

Marszałek Adam Jarubas oraz Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisali kolejne już umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert. Przekazane środki finansowe umożliwią osobom z niepełnosprawnościami udział w różnych aktywnościach, a tym samym wpłyną na poprawę jakości funkcjonowania. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „AMABILIS” w Zgórsku zorganizuje imprezę integracyjną dla mieszkańców DPS-ów, uczestników WTZ-ów, ŚDS-ów. Z kolei Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym wycieczkę do Trójmiasta dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

 

Imprezy weekendowe

W dniach 11-13 sierpnia już po raz 51. w samym sercu Gór Świętokrzyskich będziemy celebrować i propagować starożytne dziedzictwo związane z funkcjonowaniem w Górach Świętokrzyskich jednego z największych centrów antycznej metalurgii żelaza jakie istniały na przełomie starej i nowej ery w całej Europie. Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi zaprasza na 51. Dymarki Świętokrzyskie. Gościem imprezy będzie marszałek Adam Jarubas.

 

Dotacja dla UJK

Dotacja dla UJK

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o udzieleniu Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach dotacji celowej na realizację projektów naukowych pt. „Ochrona dziedzictwa kulturowego – przejęcie i akcesja przez bibliotekę uniwersytecką UJK w Kielcach spuścizny profesora Stefana Pastuszki” oraz „VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji” (Kielce, 18-19 września br.).

 

Na ochronę przeciwpowodziową

Na ochronę przeciwpowodziową

Marszałek Adam Jarubas i wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski podpisali umowę na przekazanie dotacji celowej na finansowanie rządowych zadań zleconych w zakresie wsparcia technicznego w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Jednocześnie podpisano umowę między Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach a konsorcjum firm „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna – Lider oraz MELBUD Spółka Akcyjna – Partner na wykonawstwo robót budowlanych w ramach kontraktu 3B.1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. Wartość umowy to ponad 176,5 mln zł.

 

Marszałek spotka się z przedsiębiorcami

W Połańcu marszałek Adam Jarubas odwiedzi dwa lokalne przedsiębiorstwa. O godzinie 12:00 będzie gościem uroczystego rozpoczęcia budowy obiektu biurowo-produkcyjnego firmy ALUBEST S.C. FPHU Paweł i Marcin Balawender.

 

Mapy dla policji

Mapy dla policji

Marszałek Adam Jarubas oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, z udziałem członka Zarządu Województwa Agaty Binkowskiej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia, utrzymania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

 

Prawie 128 milionów na termomodernizację

53 projekty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, głównie szkół i przychodni, uda się zrealizować dzięki rozstrzygniętemu właśnie konkursowi z Regionalnego programu Operacyjnego – działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Do wnioskodawców trafi prawie 128 milionów złotych.

 

Odnowa wsi na finiszu

Dziś o godz. 14.30 w Przybysławicach w gminie Klimontów, w Dworze na Wichrowym Wzgórzu, członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisze ostatnie umowy w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. Porozumienia dotyczą projektów finansowanych przez Samorząd Województwa, a realizowanych we współpracy gmin i organizacji pozarządowych z terenu powiatów sandomierskiego, opatowskiego i skarżyskiego.

 

Gospodarka wodno-ściekowa

Członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisze dzisiaj pre-umowy z włodarzami gmin Bliżyn (godz. 11:00) i Suchedniów (godz. 12:00) na realizację projektów związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie obu gmin.

 

Uroczystości niedziela

30 lipca

W Wiernej Rzece z udziałem marszałka Adama Jarubasa i Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbędą się uroczyste obchody Święta Czynu Chłopskiego. Obchody zainauguruje msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wiernej rzece o godzinie 15.00, po której odbędzie się Apel Pamięci. O godz. 16.00 na placu przy kościele rozpocznie się część oficjalna wydarzenia.

 

Z prac Zarządu Województwa 27 lipca

Z prac Zarządu Województwa 27 lipca

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik wzięli udział w uroczystym wręczeniu szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego przez wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza oraz otwarciu po generalnym remoncie Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej.

 

Z prac Zarządu Województwa 26 lipca

Z kilkudniową wizytą w Świętokrzyskiem przebywa Dyrektor Izby Handlowej z Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, dr Saud Alsehsli. Jednym z punktów wizyty było spotkanie z marszałkiem Adamem Jarubasem i rozmowa na temat możliwości współpracy gospodarczej. W trakcie tygodniowej wizyty dyrektor Izby Handlowej z Rijadu spotka się także z przedsiębiorcami z regionu i odwiedzi Stadninę Koni w Michałowie. Wizyta dr. Sauda Alsehsliego jest pokłosiem tegorocznej misji gospodarczej marszałka A. Jarubasa do Arabii Saudyjskiej.

 

Wsparcie dla nowych rozwiązań w obszarze kształcenia zawodowego!

Wsparcie dla nowych rozwiązań w obszarze kształcenia zawodowego!

Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotażowy projekt w ramach działań innowacyjnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na modernizację kształcenia zawodowego w Polsce. Inicjatywa realizowana będzie w Województwie Świętokrzyskim. Dzisiaj w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie marszałek Adam Jarubas i wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podpisali umowę na projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Projekt realizowany będzie w województwie świętokrzyskim w latach 2017-2020, a jego wartość to blisko 18 mln zł.

 

XXXV Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Transmisja

24 lipca (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej budynku AQUA w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4 odbędzie się XXXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

Nowe miejsca dla przedszkolaków…

13 projektów związanych z tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych otrzyma dofinansowanie z kolejnego już konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania „Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”. Do wnioskodawców trafi w sumie ponad 5,1 mln złotych. Konkurs dedykowany był tzw. obszarom strategicznej interwencji, tym razem – obszarom wiejskim o najgorszym dostępie do usług publicznych.
W ramach konkursu ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego złożone zostały 22 wnioski, z których ocenę formalną i merytoryczną przeszło 13. I to one zostały skierowane przez Zarząd Województwa do dofinansowania.
Najwyższa dotacja na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych - ponad 940 tys. zł – trafi do gminy Radoszyce na realizację zadania pn. „Przedszkole w Radoszycach”. Prawie 800 tys. zł (797 tys. 171 zł) otrzyma Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” na projekt „Przedszkole Maluch – szansą dla dzieci z terenu gminy Łagów”, 688 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie „Człowiek człowiekowi…” na „Naukowe Przedszkola powiatu sandomierskiego”, a na stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stopnicy dostanie 590 tys. zł.
W sumie w ramach tego konkursu pieniądze na tworzenie nowych przedszkoli lub dodatkowych miejsc w placówkach już istniejących trafią do powiatu sandomierskiego i opatowskiego, Stopnicy, Brzostkowa w gminie Nowy Korczyn, Dobrzeszowa w gminie Łopuszno, gminy Fałków, Klimontowa, Włostowa oraz miejscowości Nawodzice i Śniadka. 13 pozytywnie ocenionych i skierowanych do dofinansowania projektów otrzyma w sumie ponad 5 mln 100 tys. zł dotacji ze świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


…i pieniądze na opiekę nad dziećmi do lat 3


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął dzisiaj także konkurs z RPOWŚ na zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech. Spośród 12 wniosków które wpłynęły na konkurs, po ocenie formalnej i merytorycznej 8 z nich uzyskało pozytywną rekomendację i zostało skierowanych do dofinansowania. Otrzymają w sumie 5 mln 150 tys. zł dofinansowania.
Najwyższe dotacje trafią do gminy Strawczyn na realizację projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” (dofinansowania 1 mln. 494 tys. zł) oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie na projekt Żłobek u Skłodowskiej” w Ożarowie” (1 mln 189 tys. zł).

 

Uroczystości sobota - niedziela

Sobota
22 lipca w Sandomierzu podpisany zostanie list intencyjny w sprawie otwarcia Centrum Winiarstwa. Dokument będzie sygnowany przez marszałka Adama Jarubasa, burmistrza Sandomierza Marka Bronkowskiego, przeora Klasztoru O.O. Dominikanów w Sandomierzu O. Michała Śliża oraz prezesa Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy Mateusza Paciurę. Inicjatywa stworzenia Centrum Winiarstwa nawiązuje do lokalnych tradycji – winnica na sandomierskim Wzgórzu Jakubowym powstała w XIII wieku jako jedyna z pierwszych w Polsce – jak i do dynamicznie rozwijającej się produkcji win w regionie.

 

Dla miast północy województwa

Ponad 24 miliony złotych trafi do trzech miast północy województwa – Starachowic, Skarżyska – Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego – na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Zarząd Województwa rozstrzygnął właśnie dwa konkursy z działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

Z prac Zarządu Województwa 20 lipca

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska i Piotr Żołądek, członkowie Zarządu Województwa biorą udział w spotkaniu z dyrektorami Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, podczas którego zostaną przedstawione możliwości dotyczące nawiązania współpracy oraz przygotowania Projektu Partnerskiego o charakterze edukacyjnym skierowanego do placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne oraz specjalne na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

 

Na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Sandomierza

Na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Sandomierza

Rusza finansowanie wielkiego projektu ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisali z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek umowę na przekazanie dotacji celowej na finansowanie rządowych zadań zleconych w zakresie wsparcia technicznego w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Wartość projektu to prawie 300 mln zł na lata 2017 – 2022, z tego na wsparcie techniczne ok. 19 mln zł. Podpisana dzisiaj umowa dotyczy pierwszej transzy pieniędzy, za 2017 r., w wysokości 1,9 mln złotych. Również dzisiaj podpisana została umowa między Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach a firmą AECOM Consulting Polska, która przy tym projekcie pełnić będzie rolę Konsultanta Wsparcia Technicznego. Choć projekt realizowany jest w trzech województwach, Świętokrzyskie jako pierwsze uruchomiło finansowanie zadania, zaś Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pełni też rolę lidera dla trzech województw (świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego) w zakresie wsparcia technicznego.

 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • Postanowienia Sądu
 • Petyycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

copyrights @ 2013 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego