Back to main page

 
 
search
Baner obchodów Roku Jubileuszowego 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyskie VoivodeshipTO ALL THOSE WHO INTEND TO VISIT THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP

The Świętokrzyskie Voivodship, owing to its excellent geographical location, great socio-economic potential, exquisite nature as well as ample investment opportunities, is one of Poland's most beautiful and attractive regions.

With the wealth and diversity of its mineral resources, the Świętokrzyskie Voivodship is placed amongst the leading areas to attract potential customers. Producers of construction materials, glass, paper, as well as printing companies have already seized this opportunity, and so have many farming and food processing companies which, taking advantage of the favourable climatic conditions and fertile soils, successfully operate in our Voivodship. The agricultural products that we offer are well-known for their ecological and health-promoting values.

The investment projects implemented in our Voivodship in the last few years have brought about significant changes; with new water supply and sewerage networks, excellently-equipped cultural and education centres as well as improved sports infrastructure having been introduced. EU subsidies have been used for furnishing hospitals located in our Voivodship with modern equipment.

What makes the Kielce region unique is its scenic areas, exquisite wildlife, unspoiled natural environment, and numerous buildings of great historical value. This is, therefore, an excellent place for tourism – offering great opportunities to lovers of dynamic leisure activities as well as to those who prefer the tranquility and peace to be only found in the beautiful countryside untouched by the civilization of modern times.

The Świętokrzyskie Voivodship attracts not only tourists, who want to indulge in leisure activities and relaxation, do sightseeing, explore our local history and enjoy the beautiful wildlife, but also by those who embark upon investment projects, generate profits, and develop their enterprises.

Therefore I would like to cordially invite you to visit the hospitable Świętokrzyskie Voivodship, in which you will meet with openness and friendliness shown by the local authorities and inhabitants. This unique region is worth a visit indeed.

I strongly believe that every new visitor will want to come here again.

                                                   Adam Jarubas 
                                                   
                               The Marshal of Świętokrzyskie Province

Świętokrzyskie Voivodeship – a place worth visiting Świętokrzyskie Provence is one of the sixteen Polish provinces, created in 1999.  It occupies an area of 11.710 km2, and its population is estimated at 1.273.054.
 

 • Wrota Świętokrzyskie
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • 1% #COŚDOBREGO
 • 100 lat niepodległości
 • Petycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • ENERSELVES Interreg Europe
 • Projekt RDI2CluB
 • Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce

copyrights @ 2013 - 2018 Marshal Office of the Świętokrzyskie Voivodeship