Back to main page

 
 
search
Baner obchodów Roku Jubileuszowego 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

Contact


 

invest%20in%20%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie%20%281%29

The Investor Assistance Centre – Świętokrzyskie Region (IACŚR) operates within the Offices of the Marshal of the Świętokrzyskie Voivodeship in Kielce on the basis of an agreement between the Świętokrzyskie Voivodeship's Self-Government and the Polish Information and Foreign Investment Agency (PIFIA), concluded on November 21, 2007.

 

According to the agreement, the Parties thereto undertake to cooperate for the economic promotion of the Świętokrzyskie Region, including in particular foreign investor services for those interested in investing in our voivodship or doing business with local companies. The primary objective of the co-operation is to increase the influx of direct foreign investment into our region.

Basic tasks of the IACŚR:
1) preparation and ongoing update of both greenfield- and brownfield-type regional investment opportunities; disseminating this information to investors;
2) compilation and update of regional lists of sub-suppliers according to economic sectors and a database of export companies of the Świętokrzyskie voivodeship;
3) gathering basic information on state-owned and State Treasury enterprises as well as municipal companies in the voivodship in search of strategic investors;
4) gathering basic statistical data on the voivodship as well as disseminating it to the PIFIA and interested investors;
5) compilation and ongoing update of information on public-and-legal projects in the voivodship, feasible to be implemented with the participation of a foreign investor; disseminating this information;
6) services to foreign investors interested in starting business operations in the voivodship in the scope of collection and dissemination of useful information;
7) preparation and services for commercial-and-investment missions to and from the voivodship according to financial principles specified each time in a separate agreement;
8) dissemination to investors of all kept, unreserved information which can foster the voivodeship's promotion or the region's investment related climate, in particular
a) commercial or investment missions,
b) business conferences with the participation of investors and regional authorities,
c) expansion plans of foreign investors operating in the Świętokrzyskie Voivodship,
d) forms and effects of investment marketing by the Centre for Investor Services and the voivodship's authorities,
e) considerable improvement in the region's infrastructure.

The Investor Assistance Centre – Świętokrzyskie Region
Marshal’s Office of the Świętokrzyskie Voivodship
Sienkiewicza Street 63, rooms 408-410
Tel. +048 41 365 81 90, 365 81 81
Fax. +048 41 365 81 91
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

coi%20staff

 

 • Wrota Świętokrzyskie
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • 1% #COŚDOBREGO
 • 100 lat niepodległości
 • Petycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • ENERSELVES Interreg Europe
 • Projekt RDI2CluB
 • Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce

copyrights @ 2013 - 2018 Marshal Office of the Świętokrzyskie Voivodeship