Back to main page

 
 
search
Baner obchodów Roku Jubileuszowego 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

Rusza budowa mostu w Połańcu


Rusza budowa mostu w Połańcu
W Połańcu została podpisana umowa na budowę mostu na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej 764 i połączeniem z drogą wojewódzką 875. W spotkaniu wzięli udział marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty-Łódź S.A.”.
Na wykonawcę zadania wskazano najtańszą ofertę - konsorcjum Mosty Łódź, Vistal Gdynia i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które wyceniło roboty na 178 milionów złotych. Po stronie województwa świętokrzyskiego wartość projektu wyniesie ponad 85 mln zł, a po stronie województwa podkarpackiego ponad 92 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.Droga wojewódzka nr 764 leży na ważnym szlaku komunikacyjnym północ – południe. Budowa mostu w Połańcu jest inwestycją o znaczeniu ponadregionalnym łączącą województwo świętokrzyskie z podkarpackim i stolice regionów Kielce z Rzeszowem. Inwestycja będzie stanowić alternatywne połączenie dla dróg krajowych numer 9 i 73. Wraz z rozbudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 765 Chmielnik – Staszów oraz planowaną rozbudową odcinka drogi 765 Staszów - Osiek wraz z obwodnicą Osieka zostanie otwarty nowy szlak komunikacyjny z województwa śląskiego do podkarpackiego poprzez drogę 78, 765 i 79.
 
- Jest to jedna z największych inwestycji w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Przygotowania przedsięwzięcia trwały bardzo długo, bo pierwsze porozumienie w tej sprawie podpisaliśmy jeszcze w 2002 roku. Jak pokazuje praktyka najwięcej czasu zajmuje uzgadnianie wszystkich zezwoleń, dokumentacji i tak było również w tym przypadku. Dzisiaj podpisaliśmy umowę i za niecałe dwa lata będziemy już jeździć po nowym moście. Jego znaczenie jest nie tylko komunikacyjne, ale mam nadzieję będzie to taki katalizator rozwoju gospodarczego – powiedział Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Pierwotnie na przedsięwzięcie planowano przeznaczyć dużo większą kwotę. Oszczędności, które powstały zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe. - Chcemy dokończyć drogę Staszów – Osiek, która jest dzisiaj w fatalnej kondycji. Trasa ma ponad 20 km, mamy już gotowe pozwolenie na budowę, jest złożony projekt do PARP, mamy też deklarację, że te pieniądze będą mogły być przesunięte, więc będą tutaj dalej inwestowane. W jakiś sposób musimy również, w postaci remontu nawierzchni, interweniować w obszarze drogi ze Staszowa do Połańca, bo korytarz transportowy biegnie przez Osiek, ale mamy świadomość, że duża część ruchu będzie biegła po tej starej relacji, czyli Staszów – Połaniec. Złożyliśmy deklarację, że ta droga będzie również wyremontowana. Te pieniądze będą więc dalej pracować w tej części regionu – poinformował marszałek Jarubas.

Rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w tym miesiącu, a zakończenie zaplanowane jest na koniec października 2014 roku. – Pracujemy nad tym, aby zacząć jeszcze w tym miesiącu, zaczniemy oczywiście od prac przygotowawczych, a do końca roku potrwają roboty fundamentowe na moście. Natomiast cała stalowa konstrukcja mostu jest przewidziana na następny rok. Każdy most na rzece to trudna inwestycja, bo trzeba liczyć się z siłami natury, ale o ile aura nam pozwoli, obiekt prawdopodobnie zostanie skończony wcześniej niż wskazuje na to termin zawarty w umowie. Mamy już swoje pomysły technologiczne, które będziemy tutaj wdrażać, most w Połańcu będzie miał ciekawą konstrukcję. Cały obiekt będzie miał długość 955 metrów, konstrukcję zespoloną z płytą żelbetową i usadowiony będzie na palach. Zbudujemy jeszcze drugi, dużo krótszy, bo stumetrowy most na rzece Breń Stary – mówi Wojciech Pater, wiceprezes Mosty-Łódź.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl

Photo gallery
Fot.3
Fot.3
Fot.4
Fot.4
Fot.1
Fot.1
Fot.2
Fot.2
Date added: Monday, 1 października 2012r.   Article archived.
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • 1% #COŚDOBREGO
 • 100 lat niepodległości
 • Petycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • ENERSELVES Interreg Europe
 • Projekt RDI2CluB
 • Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce

copyrights @ 2013 - 2018 Marshal Office of the Świętokrzyskie Voivodeship