Back to main page

 
 
search
 
 


I edycja programu "Świętokrzyskie na rzecz edukacji" - edycja pilotażowa dla województw sąsiadujących z regionem świętokrzyskim"Świętokrzyskie na rzecz edukacji" to pierwszy w Polsce program, który promuje  region świętokrzyski poprzez skierowanie do szkół oferty dydaktycznej, opartej na  jego walorach turystycznych. Pilotażową edycję tego przedsięwzięcia przeprowadził  Oddział Promocji Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Propozycja dotyczyła wszystkich środowisk oświatowych z terenu sześciu  województw, sąsiadujących ze Świętokrzyskim  – dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Każda z 7218 placówek, do których adresowano program, otrzymała publikację w postaci płyty DVD, zawierającą  materiały dydaktyczne oraz zdjęcia i filmy o regionie, a także książeczkę z ofertą spędzenia tu wycieczki, zielonej szkoły lub rodzinnego weekendu. Broszura zaprasza m.in. do takich popularnych miejsc, jak Święty Krzyż, Tokarnia, Bałtów czy Jaskinia Raj. Jak szacują organizatorzy, o atrakcjach tych dowiedziało się dzięki temu około 150 tysięcy odbiorców.

4

Aby zachęcić szkoły do udziału w programie zorganizowano dla nich konkurs z nagrodami. W zależności od kategorii, uczniowie poszczególnych klas mieli za zadanie przygotować prace plastyczne lub multimedialne, nawiązujące do przeprowadzonej przez nauczycieli lekcji o Świętokrzyskim. Zwycięskie klasy miały szansę zwiedzić najciekawsze zakątki naszego województwa, najlepsze szkoły otrzymały natomiast nagrody w postaci  sprzętu i materiałów dydaktycznych, w tym nowoczesnych tablic  multimedialnych, a ich nauczyciele – szansę na udział w szkoleniach, dotyczących wykorzystania tego typu urządzeń w codziennej pracy.

  fot2 fot3
Lekcje o województwie świętokrzyskim
w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie
oraz
SP nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie
                                     
Najlepszym potwierdzeniem powodzenia akcji jest zadowolenie samych uczestników. W końcowej ankiecie, dotyczącej programu, prawie 96 procent uczestników wyraziło chęć uczestniczenia w jego kolejnej edycji. Ci którzy, mieli już okazję odwiedzić nasz region, zgodnie zapewniają, że z pewnością powrócą do Świętokrzyskiego, aby dalej odkrywać jego atrakcje.

Wykres%203
Struktura odpowiedzi nadesłanych w ankiecie końcowej na pytanie:
Czy jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w kolejnej edycji konkursu Świętokrzyskie na rzecz edukacji?

Oprócz skutecznej i szerokiej promocji, dodatkową zaletą przedsięwzięcia były również stosunkowo niskie koszty jego realizacji. Jak przekonuje marszałek Adam Jarubas, połączenie turystyki z edukacją jest niezwykle skuteczną metodą promocji regionu. To bowiem najlepszy sposób, aby zainteresować nauczycieli i uczniów bogatą ofertą Świętokrzyskiego oraz zachęcić do poznawania jego historii i dziedzictwa kulturowego.Nagrodzone prace


Kategoria „Klasy Szkolne”, podkategoria „klasy I–III szkół podstawowych”:

 • Miejsce pierwsze zajęła klasa „III C” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie, 37-310 Nowa Sarzyna ul. KEN 5, województwo podkarpackie.

Szko%C5%82a%20Podstawowa%20im.%20Marii%20Sk%C5%82odowskiej%20-%20Curie%20w%20Nowej%20Sarzynie

 • Miejsce drugie zajęła klasa „III B” ze Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 77, województwo małopolskie.

Szko%C5%82a%20Podstawowa%20Nr%2020%20im.%20Stefana%20Kardyna%C5%82a%20Wyszy%C5%84skiego

 • Miejsce trzecie zajęła klasa „I F” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 23-400 Biłgoraj ul.3-go Maja 3, województwo lubelskie.

  3%20miejsce
Kategoria „Klasy Szkolne”, podkategoria „klasy IV–VI szkół podstawowych”:
 • Miejsce pierwsze zajęła klasa „V A” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. L.W. Maya 11, województwo łódzkie. Prezentacja do pobrania

Weekend%20w%20wojew%C3%B3dztwie%20%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskim

 • Miejsce drugie zajęła klasa „VI E” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul.L.W. Maya 11, województwo łódzkie. Prezentacja do pobrania

mapa

 • Miejsce trzecie zajęła klasa„VI” ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Św. Jadwigi Królowej Polski, 41-404 Mysłowice ul.Laryska 101, województwo śląskie.

3%20m-ce


Kategoria „Klasy Szkolne”,  podkategoria „klasy gimnazjów”:
 • Miejsce pierwsze zajęła klasa „II F” z Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej,  44-300 Wodzisław Śląski ul.26 Marca 66, województwo śląskie. Prezentacja do pobrania

Miejsce%201%20-%20Gimnazjum%20nr%202%20im.%20Ziemi%20Wodzis%C5%82awskiej%20w%20Wodzis%C5%82awiu%20%C5%9Al%C4%85skim%20%28klasa%20IIF%29

 • Miejsce drugie zajęła klasa „II B” z Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej 44-300 Wodzisław Śląski ul.26 Marca 66, województwo śląskie. Prezentacja do pobrania

Miejsce%202%20-%20Gimnazjum%20nr%202%20im.%20Ziemi%20Wodzis%C5%82awskiej%20w%20Wodzis%C5%82awiu%20%C5%9Al%C4%85skim%20%28klasa%20IIB%29

 • Miejsce trzecie zajęła klasa „II D” z Publicznego Gimnazjum nr17, 91-117 Łódź ul. Traktorowa 35, województwo łódzkie. Prezentacja do pobrania

Miejsce%203%20-%20Publiczne%20Gimnazjum%20nr%2017%20%28klasa%20IID%29


Kategoria „Klasy Szkolne”, podkategoria „klasy ponadgimnazjalne”:
 • Miejsce pierwsze zajęła klasa „II D” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 72, województwo łódzkie. Storna internetowa
 • Miejsce drugie zajęła klasa „II H” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 72, województwo łódzkie. Strona internetowa
 • Miejsce trzecie zajęła klasa „I A” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 8, województwo lubelskie. Strona internetowa  (Zakładka Projekt IA)

Kategoria „Szkoły”, podkategoria „Szkoły podstawowe”:
 • zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży ul. Płocka 12, województwo mazowieckie.

Kategoria „Szkoły”, podkategoria  „Szkoły ponadgimnazjalne”
 • zwyciężyło II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, 97-400 Bełchatów ul.  Czapliniecka 72, województwo łódzkie.

Articles:

 

 
Next page of the banners Previous page of the banners
 
 
 
copyrights @ 2013 - 2016 Marshal Office of the Świętokrzyskie Voivodeship

al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce, Poland
phone: 41 342-18-78
fax: 41 344-52-65
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl

Homepage Infrastructure Economy Business The Investor Assistance Center Contact BIP Wrota Świętokrzyskie ITV Sejmik Kielce Facebook Privacy policy