Back to main page

 
 
search
 
 

Skład Zarządu Województwa Świętokrzyskiego


Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas


pok. 101
tel:  41 342 15 49
fax:  41 344 52 65

 

Adam Jarubas urodził się 17 grudnia 1974r. Wykształcenie wyższe humanistyczne - historia na Akademii Świętokrzyskiej. Ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprezes PSL. W latach 2002 - 2004 wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w latach 2004 - 2006 wicedyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III, IV i V kadencji. Żona Mariola, synowie - Dawid i Damian.

 

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

Jan Maćkowiak

pok. 103
tel:  41 342 14 45
fax:  41 344 60 47

Jan Maćkowiak
  urodził się 11 lipca 1959 r. w w Skarżysku – Kamiennej. Żonaty, ma trzy córki. Studiował Administrację Publiczną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, w PPHU Wtórpol ZPChr w Skarżysku na stanowisku dyrektora d/s komunikacji zewnętrznej oraz w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. na stanowisku zastępcy dyrektora.

Pełnił funkcje radnego, przewodniczącego rady miasta, zastępcy prezydenta miasta, radnego powiatu skarżyskiego. W latach 2010-2014 był członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Radny V kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Członek Platformy Obywatelskiej, Wiceprzewodniczący Regonu Świętokrzyskiego PO.

 

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Agata Binkowska

Agata Binkowska

pok. 120
tel:  41 342 16 04, 342 16 25
fax: 41 344 52 65
 
Agata Binkowska urodziła się 22 października 1966 r. Absolwentka WSI w Radomiu, specjalność inżynieria środowiska. Przez 13 lat pełniła funkcję naczelnika wydziału rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Końskich. W kadencji 2010-2014 była przewodniczącą Rady Gminy Radoszyce.
 

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Piotr Żołądek

pok. 112
tel: 41 342 17 62Piotr Żołądek urodził się 22 lutego 1968 r. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej, gdzie ukończył studia politologiczne. Prowadził prywatną działalność gospodarczą, pracował w firmie Euro-Time na stanowisku wiceprezesa. Był dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL. W latach 2008-2010 pełnił funkcję Wicewojewody Świętokrzyskiego. Radny Sejmiku IV i V kadencji. Od 2010 r. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Żonaty, dwie córki.

 

 
Next page of the banners Previous page of the banners
 
 
 
copyrights @ 2013 - 2015 Marshal Office of the Świętokrzyskie Voivodeship

al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce, Poland
phone: 41 342-18-78
fax: 41 344-52-65
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl

Homepage Infrastructure Economy Business The Investor Assistance Center Contact BIP Wrota Świętokrzyskie ITV Sejmik Kielce Facebook Privacy policy