Skład Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubaspok. A 118
tel:  41 342 15 49,  41 344 33 47, 41 344 60 45
fax:  41 344 52 65

 

 

 

Marszałek Województwa realizuje zadania:

  1. reprezentuje województwo na zewnątrz,
  2. organizuje pracę Zarządu Województwa,
  3. organizuje pracę Urzędu,
  4. kieruje bieżącymi sprawami województwa,
  5. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w przypadkach prawem przewidzianych,
  6. sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego, sprawuje nadzór nad kontrolą wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i audytem wewnętrznym, wykonuje inne zadania określone ustawami.

Adam Jarubas urodził się 17 grudnia 1974r. Wykształcenie wyższe humanistyczne - historia na Akademii Świętokrzyskiej. Ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2002 - 2004 wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w latach 2004 - 2006 wicedyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Żona Mariola, synowie - Dawid i Damian.

 
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Grzegorz Świercz

pok. A 114
tel:  41 342 14 43, 41 344 60 39
fax:  41 344 52 65

 

 

Grzegorz Świercz jest doktorem nauk medycznych, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W 1985 roku otworzył specjalizację z ginekologii i położnictwa w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Kielcach. W szpitalu przy ul. Prostej pracował do 2007 na stanowiskach starszego asystenta, zastępcy ordynatora i kierownika Wojewódzkiej Poradni Niepłodności. W 2001 ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie a w 2002 obronił doktorat w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 2008 został pełnomocnikiem Wojewody Świętokrzyskiego do spraw ochrony zdrowia. W 2009 podjął pracę w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Od 1988 prowadzi prywatny gabinet lekarski. Współpracuje również z Centrum Leczenia Niepłodności "Gameta" Kielce.      

 
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Kazimierz Kotowski

pok. A 117a
tel:  41 342 14 44,  41 344 60 38,
fax: 41 344 52 65


Kazimierz Kotowski urodził się 22 stycznia 1951 roku w Opatowie, wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie samorządu i administracji oraz w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami, pozyskał szereg certyfikatów z różnych obszarów działania samorządu. Ma za sobą pięć  kadencji pracy w samorządzie; trzy kadencje był radnym powiatowym, od 1999 roku pełnił funkcję starosty opatowskiego, od kwietnia 2008 roku prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowie. Wyróżniany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi za pracę samorządową. Zdobywca Nagrody im. Grzegorza Palki w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym.  

 
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

pok. A 112
tel:  41 342 14 49,  41 344 40 95
fax: 41 344 52 65


Jan Maćkowiak urodził się i mieszka w Skarżysku – Kamiennej. Żonaty, ma trzy córki. Studiował Administrację Publiczną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, w PPHU Wtórpol ZPChr w Skarżysku na stanowisku dyrektora d/s komunikacji zewnętrznej, ostatnio w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. na stanowisku zastępcy dyrektora.

W kadencji 1998- 2002 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta w Skarżysku – Kamiennej ( do 2000 roku) oraz pełnił funkcję zastępcy prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej odpowiedzialnego za sprawy oświaty, opieki społecznej i sportu ( w latach 2000 – 2002). W kadencji 2002-2006 radny powiatu skarżyskiego, a w minionej kadencji - przewodniczący Rady Miasta Skarżyska.

Członek Platformy Obywatelskiej, sekretarz Regionu Świętokrzyskiego oraz członek Rady Krajowej PO.

 
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Piotr Żołądek

budynek C II, pok. 212
tel: 41 342 17 62,  41 362 55 99Piotr Żołądek urodził się 22 lutego 1968 r. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej, gdzie ukończył studia politologiczne. Prowadził prywatną działalność gospodarczą, pracował w firmie Euro-Time na stanowisku wiceprezesa. Był dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL. Od 18 lutego 2008 roku Piotr Żołądek pełnił funkcję Wicewojewody Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych w 2010 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 2 grudnia 2010 r. po uprzedniej rezygnacji ze stanowiska wicewojewody został wybrany na członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 

 
   
 
 
 
copyrights @ 2013 - 2014 Marshal Office of the Świętokrzyskie Voivodeship

al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce, Poland
phone: 41 342-18-78
fax: 41 344-52-65
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl

Homepage Infrastructure Economy Business The Investor Assistance Center Contact BIP Wrota Świętokrzyskie ITV Sejmik Kielce Facebook Privacy policy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOR BLIND PEOPLE
   
 
 
search