www.sejmik.kielce.pl

„Szpitale Przyjazne Kombatantom”


„Szpitale Przyjazne Kombatantom”
Podpisaniem porozumień pomiędzy Wojewódzką Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych a Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim zainaugurowano Świętokrzyski Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”. W uroczystości wzięli udział marszałek Adam Jarubas, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach Maciej Lis, przedstawiciele sześciu jednostek służby zdrowia oraz przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich.
Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom” powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach w porozumieniu z Zarządem Województwa. Zapewnić ma on kombatantom i osobom represjonowanym pełną realizację i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz dogodne warunki leczenia.- Dzisiaj podpisując to porozumienie chcieliśmy w sposób uroczysty ogłosić fakt, iż zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Świętokrzyskiego Programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom”. Jak wszyscy wiemy na podstawie przepisów prawa kombatanci są upoważnieni, aby korzystać z opieki medycznej poza kolejnością, jednak różnie z tym bywało. Poprzez wspólne spotkania i dyskusje doszliśmy do przekonania, że warto w sposób formalny zapisać, że takie prawo istnieje – mówił rozpoczynając uroczystość marszałek Adam Jarubas. 

Do programu przystąpiło obecnie sześć zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Są to: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Program ma jednak charakter otwarty, więc będą mogły do niego przystępować - na zasadach dobrowolności - inne placówki ochrony zdrowia działające na terenie województwa świętokrzyskiego, niezależnie od organu założycielskiego lub statusu prawnego.

Przystępując do porozumienia zakłady opieki zdrowotnej zobowiązały się do poprawy organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, polegających przede wszystkim na:
  • pierwszeństwie w dostępie do świadczeń zdrowotnych w każdej sytuacji, z wyjątkiem takiej, gdy zagrażałoby to zdrowiu lub życiu innych chorych,
  • swobodnym dostępie do czytelnej i łatwo dostępnej informacji graficznej o przysługującym kombatantom i osobom represjonowanym prawie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością, umieszczonej w takich miejscach szpitala, w których udzielone są świadczenia zdrowotne.

Każda jednostka na poświadczenie przystąpienia do programu otrzymała dyplom.

W województwie jest ok. 14 350 kombatantów, osób represjonowanych, inwalidów wojennych oraz podopiecznych. Średnia ich wieku wynosi 86 lat. Mimo, iż grupa ta ma ustawowo zagwarantowane prawo korzystania z pomocy medycznej poza kolejnością, to jednak często jest to tylko martwy zapis.


Galeria zdjęć
Fot.4
Fot.4
Fot.5
Fot.5
Fot.6
Fot.6
Fot.7
Fot.7
Fot.8
Fot.8
Fot.1
Fot.1
Fot.2
Fot.2
Fot.3
Fot.3
cofnij
Data dodania: wtorek, 28 czerwca 2011r.   Artykuł zarchiwizowany.
Ścieżka:
www.sejmik.kielce.plStrona główna „Szpitale Przyjazne Kombatantom”
www.sejmik.kielce.pl
copyrights @ 2013 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; tel.: 41 342-18-78; fax: 41 344-52-65; e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl