www.sejmik.kielce.pl

Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region


Karol Kaczmarski i Marek Szczepanik

28 szkół o profilach zawodowych z województwa świętokrzyskiego uczestniczy w pilotażowym projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, który ma dostosować program nauczania do wymagań lokalnego rynku pracy oraz doposażyć placówki. Pierwszy projekt partnerski, realizowany w nowej perspektywie finansowej dotyczący kształcenia zawodowego zainaugurowano na konferencji w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Założenia i koncepcje programu przedstawili m.in. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Grzegorz Orawiec oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec.

 


- To duże przedsięwzięcie, które obejmuje 28 szkół z terenu regionu. Jest to projekt partnerski i zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy – mówił Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który wręczył wszystkim przedstawicielom instytucji uczestniczących w projekcie umowy partnerskie.  

Projekt jest realizowany przez Oddział  ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w partnerstwie z Gminą Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii i Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Do wsparcia ustawicznego, doradztwa zawodowego i podnoszenia kompetencji nauczycieli zostało zaproszone Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Głównym założeniem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z siedmioma inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego. Te specjalizacje : branża metalowo-odlewnicza, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, zasobooszczędne budownictwo, zrównoważony rozwój energetyczny, technologie informacyjno-komunikacyjne, branża targowo-konferencyjna, zostały przedstawione na konferencji na krótkim filmie.

- Wierzymy, że właśnie w tych branżach znajdują się zawody przyszłości – mówił Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, który nakreślił główne kierunki.  

Programem zostało objętych 28 szkół i placówek ponadgimnazjalnych w regionie, 560 uczniów i uczennic oraz 56 nauczycieli. Kierunki nauczania w tych szkołach mają pokrywać się z siedmioma „smartami” inteligentnymi specjalizacjami regionu i są nakierowywane na  kształcenie w poszczególnych zawodach m.in.: technik mechatroniki, technik budownictwa, technik żywienia, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kierunki nauczania i program rozwojowy szkoły będzie dostosowany do wymagań lokalnego rynku pracy.

Szkoły, poprzez otrzymane w ramach projektu doposażenie pracowni fonetycznych, dydaktycznych i warsztatów kształcenia zawodowego, wzbogacą swoją ofertę edukacyjną. Będą miały okazję nawiązać stałą współpracę w przedsiębiorcami, którzy czynnie wezmą udział we wdrażaniu dualnego systemu nauczania w szkołach na każdym etapie realizowanych zadań i zapewnią udział 224 uczniów w stażach i praktykach zawodowych w swoich przedsiębiorstwach.

Uczniowie będą brać udział w stażach i praktykach w świętokrzyskich firmach, a nauczyciele w kursach i szkoleniach. W ramach programu zaplanowano także: zajęcia dodatkowe m.in. z informatyki, nauczanie przedsiębiorczości, uczestnictwo w branżowych targach w kraju i poza nim, czy spotkania promujące szkolnictwo zawodowe.

- Wierzę, że uczniowie chętnie wezmą udział w projekcie  i dzięki niemu znajdą dla siebie dobry fach i dobą specjalizację – mówił Grzegorz Orawiec.  

Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podkreślił, że szkoły zawodowe odzyskają  swoją popularność poprzez doinwestowanie. – Dużo mówiono o reformie szkolnictwa zawodowego, lecz brakowało na to środków. Aby ranga szkół zawodowych wzrosła, należy w nie zainwestować oraz je doposażyć. Ogromną rolę w procesie edukacji odgrywają nauczyciele i to m.in. od ich zaangażowania zależeć będzie jakość edukacji. Wierzymy, że te szkoły mogą się zmienić, ważna jest kreatywność, innowacyjność, współpraca samorządu, przedsiębiorców i placówek doskonalenia – dodał Jacek Wołowiec.


     


Galeria zdjęć

Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa i marszałek Adam JarubasAndrzej Sygut, zastępca Prezydenta Miasta Kielce  Partnerzy projektu Krzysztof Łysak i Jacek Wołowiec
Uczestnicy konferencji Renata Antos, dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej w MorawicyUczestnicy konferencji Andrzej Sygut, Tadeusz Sayor, Marek Szczepanik
Karol Kaczmarski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii i Marek Szczepanik, członek Zarządu  WojewództwaKarol Kaczmarski i Andrzej Sygut Wręczanie umowy partnerom Partnerzy projektu
Konferencja inaugurująca projekt Jacek Wołowiec   
cofnij
Data dodania: wtorek, 23 lutego 2016r.
Ścieżka:
www.sejmik.kielce.plStrona główna Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region
www.sejmik.kielce.pl
copyrights @ 2013 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; tel.: 41 342-18-78; fax: 41 344-52-65; e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl