• Dzisiaj jest środa, 21 marca 2018 roku. Jest to 79 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 285 dni.
 • Imieniny: Benedykta, Bernadety, Eleonory, Filemona, Filomeny, Klemencji, Lubomierza, Lubomira, Ludomira...
 • Imieniny: ... Mikołaja, Lubomiry. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 05:38, zachód słońca: 17:47, dzień trwa: 12 godzin i 9 minut
 • Oświetlone 20% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 9 dni (w sobotę, 31 marca).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc marzec 2018 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Baner obchodów Roku Jubileuszowego 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

Uczymy się na błędach, czyli warsztaty dla autorów projektów edukacyjnych RPOWŚ 2014-2020


W ostatnim spotkaniu wzięło udział ponad trzydzieści osób, zainteresowanych tworzeniem projektów dla szkół podstawowych

Cykl warsztatów z udziałem potencjalnych autorów projektów edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, prowadzi Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Trwająca właśnie seria sześciu spotkań ma przygotować Beneficjentów do aplikowania w kilkunastu ogłoszonych ostatnio konkursach.

Program warsztatów obejmuje między innymi dyskusję nad najważniejszymi zapisami regulaminów konkursów, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dostępu, a także kryteriów horyzontalnych, w tym realizacji  zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans według płci. Uczestnicy spotkań mają też okazję wcielić się w rolę ekspertów, oceniających projekty i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań oraz konstrukcja budżetu projektu. Taka analiza pomaga uniknąć we własnym projekcie błędów, które popełnili inni, a także lepiej zrozumieć oczekiwania osób oceniających wnioski, włącznie z trudnościami, przed jakimi stają, mając do czynienia z nie do końca precyzyjnymi zapisami w poszczególnych częściach projektu. 

Wśród uczestników warsztatów są przyszli autorzy projektów, przewidujących tworzenie i rozwój żłobków, przedszkoli, a także wsparcie edukacji na poziomie podstawowym i zawodowym. Wśród ogłoszonych już konkursów są te „ogólnowojewódzkie”, jak i dedykowane kieleckiemu obszarowi funkcjonalnemu (obszar Kielc i gmin ościennych), a także konkursy dla tzw. obszarów strategicznej interwencji (OSI); w tym ostatnim przypadku w dwu mutacjach – dla terenów o najgorszym dostępie do usług publicznych oraz dla miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze.   

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów edukacyjnych (z wyjątkiem konkursów przedszkolnych, ogłoszonych nieco wcześniej) będą prowadzone przez Departament Wdrażania EFS od 31 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPO WŚ 2014-2020.  Łącznie na dofinansowanie projektów przeznaczono około 100 mln zł.

Organizację opieki żłobkowej można zaplanować w ramach Poddziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” oraz Poddziałania 8.1.2 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 dla obszaru ZIT”. Konkursy te zakładają m.in. tworzenie żłobków i klubów dziecięcych od podstaw, tworzenie nowych miejsc w już istniejących placówkach dla dzieci w wieku do 3 lat oraz wspieranie instytucji opiekuna dziennego.

Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych” oraz Poddziałanie 8.3.6 „Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru ZIT” umożliwiają m.in. realizację dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a także doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych.

Wsparcie dla szkół zawodowych można zaplanować w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia  i rozwoju CKZiU” i Poddziałania 8.5.4 „Kształcenie ustawiczne”. Konkursy te umożliwiają m.in. realizację staży i praktyk zawodowych uczniów, rozwijanie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, modyfikowanie programów nauczania pod kątem potrzeb rynku pracy, doskonalenie zawodowe nauczycieli i instruktorów zawodu oraz doposażanie szkół.


Galeria zdjęć

W ostatnim spotkaniu wzięło udział ponad trzydzieści osób, zainteresowanych tworzeniem projektów dla szkół podstawowychPracownicy DW EFS prezentują regulamin konkursu, a następnie proponują wspólną oceną przykładowego projektu Praca nad wnioskiem, czyli Beneficjenci oceniają Beneficjentów Pierwsze uwagi i pierwsze notatki do wykorzystania we własnym projekcie
Szczegółowa analiza pokazuje, że praca oceniających bywa trudniejsza niż mogło się wydawać   
cofnij
Data dodania: poniedziałek, 20 marca 2017r.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • 1% #COŚDOBREGO
 • 100 lat niepodległości
 • Postanowienia Sądu
 • Petycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • ENERSELVES Interreg Europe
 • Projekt RDI2CluB
 • Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce

copyrights @ 2013 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego