• Dzisiaj jest czwartek, 24 sierpnia 2017 roku. Jest to 235 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 129 dni.
 • Imieniny: Bartosza, Bartłomieja, Christy, Cieszymierza, Donata, Jerzego, Joanny, Malwiny...
 • Imieniny: ... Michaliny, Maliny. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 05:39, zachód słońca: 19:36, dzień trwa: 13 godzin i 57 minut
 • Oświetlone 7% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 13 dni (w środę, 06 września).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Wakacyjny pociąg do SANDOMIERZA
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 

Aktualności


Uroczystości na Ukrainie

Uroczystości na Ukrainie

23 – 24 sierpnia na Ukrainie z udziałem marszałka Adama Jarubasa oraz radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krzysztofa Dziekana i Sławomira Marczewskiego odbywać się będą uroczyste obchody Święta Niepodległości oraz oficjalne otwarcie roku jubileuszowego 60-lecia współpracy świętokrzysko – winnickiej.

 

„Pociąg do zdrowia”

„Pociąg do zdrowia”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na zakończenie wakacji przygotowuje kolejną akcję profilaktyczną „Pociąg do zdrowia”. Podróżujący wakacyjnym pociągiem do Sandomierza w niedzielę, 27 sierpnia skorzystać będą mogli z bezpłatnych badań profilaktycznych.

 

„Świętokrzyski Anioł Dobroci po raz trzynasty”

„Świętokrzyski Anioł Dobroci po raz trzynasty”

Do 31 sierpnia 2017 r. można zgłaszać instytucje pomocy społecznej, stowarzyszenia, a także osoby fizyczne szczególnie zaangażowane w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym do Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.

 

Na rehabilitację zawodową i społeczną

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął drugi już w tym roku konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Do 9 organizacji trafi 173 tysiące złotych.

 

Będą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu

Ponad 1 milion 800 tysięcy złotych trafi do czterech instytucji na projekty związane z wyłączeniem społecznym i walką z ubóstwem. Zarząd Województwa, obradujący pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa zwiększył pulę pieniędzy na konkurs z działania „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT”, tak by wszystkie pozytywnie ocenione projekty otrzymały dofinansowanie.

 

Będą kolejne miejsca w przedszkolach

Będą kolejne miejsca w przedszkolach

13 umów na realizację projektów związanych z upowszechnianiem i podniesieniem jakości edukacji przedszkolnej w Świętokrzyskiem podpisali dzisiaj: członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek i przedstawiciele wnioskodawców. Na tworzenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc przedszkolnych w ramach tych 13 projektów Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przekaże w sumie ponad 5,6 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach ostatniego konkursu z działania „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” pieniądze trafią w sumie do 16 beneficjentów, kolejne trzy umowy zostaną podpisane w najbliższym czasie.

 

Marszałek w Iwaniskach

Marszałek Adam Jarubas gości dziś w gminie Iwaniska. Rano w „Wiosce Indiańskiej” w miejscowości Zielonka spotkał się z członkiniami lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Następnie marszałek odwiedził miejscowych przedsiębiorców, którzy niedawno otworzyli sklepiki w ramach dofinansowania z RPO (sklep sportowy, sklep dziecięcy). Przed południem rozmawiał z rodzicami i dziećmi, które wzięły udział w nauce pływania w Mydłowie. Adam Jarubas odwiedzi także Punkt Porad Obywatelskich w Iwaniskach.

 

Imprezy weekendowe

W całym regionie trwają obchody Święta Plonów. Swoje dożynki świętują m.in. gminy: Masłów, Daleszyce, Pierzchnica, Bieliny, Działoszyce, Stopnica, Pacanów, Łoniów, Kije, Nagłowice i Moskorzew. Gośćmi uroczystości dożynkowych będą marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

 

Dwie duże inwestycje w Połańcu

Dwie duże inwestycje w Połańcu

Marszałek Adam Jarubas oraz przedstawiciele firmy Retech sp. z o.o. : Krzysztof Ziarko – prezes Zarządu i Andrzej Ziarko – wiceprezes uroczyście podpisali pre-umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa zakładu produkcji kondensatorów nowej generacji” w ramach Działania 2.5 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Wartość inwestycji to ponad 27,2 mln złotych. z czego dofinansowanie wyniesie prawie 10 mln złotych.

 

Pieniądze na rzecz niepełnosprawnych

Pieniądze na rzecz niepełnosprawnych

Marszałek Adam Jarubas oraz Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisali kolejne już umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert. Przekazane środki finansowe umożliwią osobom z niepełnosprawnościami udział w różnych aktywnościach, a tym samym wpłyną na poprawę jakości funkcjonowania. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „AMABILIS” w Zgórsku zorganizuje imprezę integracyjną dla mieszkańców DPS-ów, uczestników WTZ-ów, ŚDS-ów. Z kolei Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym wycieczkę do Trójmiasta dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

 

Imprezy weekendowe

W dniach 11-13 sierpnia już po raz 51. w samym sercu Gór Świętokrzyskich będziemy celebrować i propagować starożytne dziedzictwo związane z funkcjonowaniem w Górach Świętokrzyskich jednego z największych centrów antycznej metalurgii żelaza jakie istniały na przełomie starej i nowej ery w całej Europie. Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi zaprasza na 51. Dymarki Świętokrzyskie. Gościem imprezy będzie marszałek Adam Jarubas.

 

Dotacja dla UJK

Dotacja dla UJK

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o udzieleniu Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach dotacji celowej na realizację projektów naukowych pt. „Ochrona dziedzictwa kulturowego – przejęcie i akcesja przez bibliotekę uniwersytecką UJK w Kielcach spuścizny profesora Stefana Pastuszki” oraz „VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji” (Kielce, 18-19 września br.).

 

Na ochronę przeciwpowodziową

Na ochronę przeciwpowodziową

Marszałek Adam Jarubas i wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski podpisali umowę na przekazanie dotacji celowej na finansowanie rządowych zadań zleconych w zakresie wsparcia technicznego w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Jednocześnie podpisano umowę między Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach a konsorcjum firm „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna – Lider oraz MELBUD Spółka Akcyjna – Partner na wykonawstwo robót budowlanych w ramach kontraktu 3B.1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. Wartość umowy to ponad 176,5 mln zł.

 

Marszałek spotka się z przedsiębiorcami

W Połańcu marszałek Adam Jarubas odwiedzi dwa lokalne przedsiębiorstwa. O godzinie 12:00 będzie gościem uroczystego rozpoczęcia budowy obiektu biurowo-produkcyjnego firmy ALUBEST S.C. FPHU Paweł i Marcin Balawender.

 

Mapy dla policji

Mapy dla policji

Marszałek Adam Jarubas oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, z udziałem członka Zarządu Województwa Agaty Binkowskiej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia, utrzymania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

 

Prawie 128 milionów na termomodernizację

53 projekty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, głównie szkół i przychodni, uda się zrealizować dzięki rozstrzygniętemu właśnie konkursowi z Regionalnego programu Operacyjnego – działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Do wnioskodawców trafi prawie 128 milionów złotych.

 

Odnowa wsi na finiszu

Dziś o godz. 14.30 w Przybysławicach w gminie Klimontów, w Dworze na Wichrowym Wzgórzu, członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisze ostatnie umowy w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. Porozumienia dotyczą projektów finansowanych przez Samorząd Województwa, a realizowanych we współpracy gmin i organizacji pozarządowych z terenu powiatów sandomierskiego, opatowskiego i skarżyskiego.

 

Gospodarka wodno-ściekowa

Członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisze dzisiaj pre-umowy z włodarzami gmin Bliżyn (godz. 11:00) i Suchedniów (godz. 12:00) na realizację projektów związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie obu gmin.

 

Uroczystości niedziela

30 lipca

W Wiernej Rzece z udziałem marszałka Adama Jarubasa i Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbędą się uroczyste obchody Święta Czynu Chłopskiego. Obchody zainauguruje msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wiernej rzece o godzinie 15.00, po której odbędzie się Apel Pamięci. O godz. 16.00 na placu przy kościele rozpocznie się część oficjalna wydarzenia.

 

Z prac Zarządu Województwa 27 lipca

Z prac Zarządu Województwa 27 lipca

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik wzięli udział w uroczystym wręczeniu szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego przez wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza oraz otwarciu po generalnym remoncie Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej.

 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • Postanowienia Sądu
 • Petyycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

copyrights @ 2013 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego