• Dzisiaj jest niedziela, 21 stycznia 2018 roku. Jest to 20 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 344 dni.
 • Imieniny: Agnieszki, Agusta, Epifaniego, Inezy, Jarosława, Jarosławy, Juliana, Karola, Marceli...
 • Imieniny: ... Nory, Ludwika. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 07:34, zachód słońca: 16:00, dzień trwa: 08 godzin i 26 minut
 • Oświetlone 19% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 10 dni (w środę, 31 stycznia).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc styczeń 2018 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Obradowały komisje Sejmiku


Głosowanie

Radni Sejmiku spotkali się na czwartkowych obradach pięciu komisji, omawiając m.in. kwestie wykonania budżetu województwa oraz budżetów niektórych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa w pierwszym półroczu 2017 roku czy zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich.


Podczas posiedzeń komisji, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa Agata Binkowska i Piotr Żołądek, przedstawiane były informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 oraz Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa za I półrocze 2017 roku.

- Dochody budżetu województwa w pierwszym półroczu wyniosły 199 318 589,73 zł, a wydatki 174 306 448,48 zł, co daje nadwyżkę w wysokości ponad 25 milionów złotych na koniec pierwszego półrocza. Największy udział w strukturze dochodów w I półroczu miała subwencja ogólna, a optymistyczne jest, że drugą z największych grup dochodów są udziały w podatkach dochodowych. Największe wydatki to transport - blisko 66,5 mln złotych - mówiła Katarzyna Ziółkowska, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, która poinformowała również, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu za I półrocze.

Podczas obrad Komisji Rewizyjnej zatwierdzony został również protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych w II półroczu 2016 r. i I półroczu 2017 r.

- Radni otrzymywali odpowiedzi na piśmie w wyznaczonym terminie, a interpelacje nie należące do kompetencji samorządu województwa przekazywano niezwłocznie do instytucji właściwych - stwierdziła Komisja.

W trakcie obrad Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, jej członkowie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian w uchwałach Sejmiku Województwa w sprawach utworzenia parków krajobrazowych Suchedniowsko - Oblęgorskiego, Szanieckiego, Kozubowskiego oraz Chęcińsko - Kieleckiego.

- W opisie granic parków w obecnie obowiązujących uchwałach posługujemy określeniami, które mogą być nieprecyzyjne, a od pewnego czasu istnieje możliwość wyznaczenia granic parków za pomocą współrzędnych i tymi zmianami przechodzimy na ten system, który powoduje znacznie mniej wątpliwości. Dążymy tym samym do ujednolicenia sposobu opisu granic parków - wyjaśniał Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Pozytywnie zaopiniowany został także projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zaktualizowanej listy rankingowej projektów dotyczących wydatków bieżących, przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” finansowanego ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.

- Gminy Busko - Zdrój i Osiek zwolniły środki zaplanowane na realizację projektów w ich gminach, dzięki czemu możemy zrealizować dwa kolejne zadania z gmin Pierzchnica oraz Bodzentyn - wyjaśnił Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Podczas posiedzeń Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Damian Urbanowski, przedstawił stan realizacji planu rzeczowo – finansowego przez ŚZDW w Kielcach w I półroczu 2017 roku.

- Do dyspozycji mieliśmy ponad 300 mln złotych, a wykonanie tej kwoty to ponad 11%. Wynika ono z charakterystyki robót budowlanych, a szczególnie drogowych, które uzależnione są od warunków atmosferycznych, czyli de facto mówimy o okresie kwiecień, maj czerwiec w pierwszym półroczu, a dodatkowo przedstawione są tu jedynie roboty zafakturowane i zapłacone - mówił Damian Urbanowski.

Komisja podjęła się również zaopiniowania projektów w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinków dróg oraz zaliczenia innych odcinków do kategorii dróg wojewódzkich. Jednym z przykładów jest "starodroże" drogi krajowej nr 7  od km 600+765 do km 601+850 w pobliżu Wodzisławia.

- Wybudowana została tu droga S7 i z mocy prawa odcinek ten stał się drogą wojewódzką, a zatem dotychczasowy fragment, po zawiadomieniu starostwa powiatowego w Jędrzejowie, traci tę kategorię drogi wojewódzkiej - tłumaczył Wojciech Siporski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Do dróg kategorii wojewódzkiej zaliczone mogą zostać na mocy opiniowanej uchwały następujące odcinki w Kielcach:
- ul. Malików od ul. Piekoszowskiej do al. J. Szajnowicza - Iwanowa,
- al. J. Szajnowicza - Iwanowa od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej,
- ul. Grunwaldzkiej od al. J. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Piekoszowskiej,

Pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich mają być:
- ul. Piekoszowskiej od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej,
- ul. Żytniej od ul. Żelaznej do ul. Paderewskiego,
- ul. Ogrodowej od ul. Paderewskiego do ul. Jana Pawła II,
- ul. Seminaryjskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Tarnowskiej

Pozytywną opinię uzyskał także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w miejscowości Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha, przeznaczonych na działalność statutową Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Podczas obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i  Spraw Rodziny przedstawiona została informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki  zdrowotnej za I półrocze 2017 r. przedstawiła dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ, Anna Nocuń. – W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała przychody w pierwszym półroczu znajdują się na poziomie 49,6 proc, koszty na poziomie 50,6 proc, strata netto wynosi 557 tys zł. Uważam, że jest to wynik bardzo korzystny, gdyż szpital posiada jeszcze niezapłacone nadwykonania na poziomie prawie 4,5 mln zł co daje nadzieję że strata zostanie skompensowana. Jeśli chodzi o zobowiązania ogółem szpital ma je na poziomie prawie 32 mln zł ale nie posiada żadnych zobowiązań wymaganych – mówiła Anna Nocuń.


Galeria zdjęć

Posiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obradPosiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obradPosiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obradPosiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obrad
Posiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obradPosiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obradPosiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obradPosiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obrad
Posiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obradPosiedzenie Komisji - radni i uczestnicy siedzący przy stole obrad  
cofnij
Data dodania: czwartek, 14 września 2017r.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • Postanowienia Sądu
 • Petycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • ENERSELVES Interreg Europe
 • Projekt RDI2CluB
 • Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce

copyrights @ 2013 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego