• Dzisiaj jest poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku. Jest to 112 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 252 dni.
 • Imieniny: Adalberta, Albrechta, Belli, Emanueli, Fortunaty, Geralda, Gerarda, Heleny, Jerzego...
 • Imieniny: ... Wojciecha, Ilony. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 05:25, zachód słońca: 19:43, dzień trwa: 14 godzin i 18 minut
 • Oświetlone 61% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 7 dni (w poniedziałek, 30 kwietnia).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc kwiecień 2018 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Baner obchodów Roku Jubileuszowego 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - relacja online


Prezydium Sejmiku

W sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach trwa XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zapraszamy na relację online.

 


Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bąka.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Sejmiku o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia  Statutu Województwa Świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej Andrzeja Swajdy,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
9.1. nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;
9.2. nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach;
9.3. nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach;
9.4. nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
9.5. nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy;
9.6. nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach;
9.7. nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń́ o łącznej powierzchni 196,30 m2 na okres 3 lat w budynku Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72 w Kielcach:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022, Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2022 oraz Ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2022:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Gminy Kielce prawa własności nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 0017 jako działka nr 1319/23 o pow. 0,0114 ha i w obrębie 0024 jako działka nr 41/9 o pow. 0,0298 ha:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż , w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kielce, obręb 0010, jako działka nr 1033/5 o pow. 0,5246 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Kielcach:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków Główny/Skawina, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Jana Maćkowiaka,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ,w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, Aeroklubowi Kieleckiemu części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Jana Maćkowiaka,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, Panu Andrzejowi Malcowi części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc:
a) wystąpienie  Wicemarszałka Województwa Jana Maćkowiaka,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok (2 projekty):
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2017 i 2018 rok:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej - Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
23. Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” za lata  2014- 2016.
24. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego” za lata 2015 -2016.
25. Informacja o stanie realizacji umowy partnerstwa publiczno – prywatnego nr DOA. III. 67.2015 z dn. 18 sierpnia 2015 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Operatorem Infrastruktury.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

cofnij
Data dodania: poniedziałek, 20 listopada 2017r.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • 1% #COŚDOBREGO
 • 100 lat niepodległości
 • Postanowienia Sądu
 • Petycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • ENERSELVES Interreg Europe
 • Projekt RDI2CluB
 • Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce

copyrights @ 2013 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego