• Dzisiaj jest piątek, 23 marca 2018 roku. Jest to 81 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 283 dni.
 • Imieniny: Feliksa, Konrada, Oktawiana, Oktawii, Oty, Pelagii, Pelagiusza, Tyberiusza, Zbysława...
 • Imieniny: ... Zbysławy, Wiktoriana. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 05:34, zachód słońca: 17:50, dzień trwa: 12 godzin i 16 minut
 • Oświetlone 40% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 7 dni (w sobotę, 31 marca).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc marzec 2018 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Baner obchodów Roku Jubileuszowego 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

XLII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Relacja online


Prezydium Sejmiku podczas obrad

19 marca 2018 roku w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12 odbędzie się XLII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 I. Część uroczysta -  godz. 11:00
Turystyka w regionie świętokrzyskim – wczoraj, dziś,  jutro.

1. Otwarcie XLII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bąka.
2. Powitanie uczestników sesji.
3. Przedstawienie prezentacji:
- Turystka w regionie świętokrzyskim – wczoraj, dziś, jutro – Jacek Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego,
- Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – jej rola i wpływ w kształtowaniu rynku hotelarskiego - Piotr Dwurnik, Dyrektor Regionalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,
- 15 lat działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego - Małgorzata Wilk-Grzywna, Dyrektor Biura Zarządu ROTWŚ,
- Rozwój sektora turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzyski na przykładzie Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. – Wojciech Legawiec, Prezes Zarządu Uzdrowisko Busko – Zdrój SA,
- Bałtowski Kompleks Turystyczny - Historia powstania i funkcjonowania oraz dalszy plan rozwoju – Monika Lichota, Dyrektor Marketingu / dr Andrzej Boczarowski.
4. Wręczenie okolicznościowej statuetki.
5. Zakończenie.

II.    Część robocza – godz. 13:00
1. Stwierdzenie kworum.
2. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
5. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku w województwie świętokrzyskim:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kije, gmina Kije, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 565/1 o pow. 0,0006 ha i nr 565/2 o pow. 0,0165 ha:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 43,16 m2 w budynku administracyjno- technicznym szpitala, na okres 3 lat:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c)  dyskusja,
d)  głosowanie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 w 2017 roku:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu,  Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Koneckiemu, Gminie Kielce, Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Buskiemu, Powiatowi Jędrzejowskiemu,  Powiatowi Kazimierskiemu, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi Opatowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Powiatowi Pińczowskiemu, Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Staszowskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu oraz Gminie Kielce, w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą ,
c)  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok :
a)  wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b)  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c)  dyskusja,
d)  głosowanie uchwały.
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji finansowej jednostki w latach 2014 – 2017:
a)  wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Dziekana,
b)  dyskusja,
c)  głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego:
a)  wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Dziekana,
b)  dyskusja,
c)  głosowanie uchwały.
19. Informacja nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
20. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad XLII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

cofnij
Data dodania: poniedziałek, 19 marca 2018r.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • 1% #COŚDOBREGO
 • 100 lat niepodległości
 • Postanowienia Sądu
 • Petycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • ENERSELVES Interreg Europe
 • Projekt RDI2CluB
 • Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce

copyrights @ 2013 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego