• Dzisiaj jest sobota, 25 czerwca 2016 roku. Jest to 176 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 189 dni.
 • Imieniny: Albrechta, Doroty, Dory, Jana, Lucji, Olbrachta, Prospera, Tolisława, Wałstymila, Wilhelma...
 • Imieniny: ... Witolda, Łucji, Wilhelminy. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 04:22, zachód słońca: 20:55, dzień trwa: 16 godzin i 33 minuty
 • Oświetlone 77% powierzchni księżyca, księżyca ubywa. Nów za 9 dni (w poniedziałek, 04 lipca).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Wakacyjny pociąg do SANDOMIERZA
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc czerwiec 2016 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Konkursy


Świętokrzyski Racjonalizator – ruszyła kolejna edycja konkursu

 Konkurs „Świętokrzyski Racjonalizator”

Do 29 lipca 2016 roku można składać wnioski do konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”.  Jest to konkurs ustanowiony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku, którego głównym celem jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które mają znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego.

więcej
Data dodania: piątek, 24 czerwca 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Logo Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju planuje nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 25 lipca do 16 września 2016r.

więcej
Data dodania: czwartek, 23 czerwca 2016r.
 

Konkurs w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Konkurs w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Konkurs realizowany jest przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej” z programu Bardzo Młoda Kultura, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Jest skierowany do osób zajmujących się edukacją kulturową. Zgłoszenia należy wysyłać do 10 lica.

więcej
Data dodania: środa, 22 czerwca 2016r.
 

Wsparcie dla projektów na badania naukowe i prace rozwojowe w ramach POIR

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz SYNTHOS S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych), współfinansowanego ze środków Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej
Data dodania: wtorek, 21 czerwca 2016r.
 

Wsparcie na proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach POIR

Logotyp programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 20 czerwca 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 5.4 PO WER Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Logo Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) planuje ogłoszenie konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 15.07. do 1.08.2016r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 20 czerwca 2016r.
 

Oferta Fundacji Perfekta Dance - tryb pozakonkursowy

więcej
Data dodania: piątek, 17 czerwca 2016r.
 

Nagrody „Talenty Świętokrzyskie” – nabór wniosków do 31 sierpnia 2016 r.

Jan Markowski, laureat "Talentów Świętokrzyskich" 2015

Rusza kolejna edycja „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. Jak co roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagradza młodych ludzi - laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, lub artystycznymi.

więcej
Data dodania: czwartek, 16 czerwca 2016r.
 

Źródła wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej - konkurs

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki  ogłasza konkurs nr POIS./1.6.1.1/1/2016 w ramach działania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Planowany nabór wniosków od 30.06.2016 do 30.09.2016.

więcej
Data dodania: środa, 15 czerwca 2016r.
 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – konkurs

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił konkurs dotyczący Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój.  Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 15.07.2016 do 22.07.2016.

więcej
Data dodania: środa, 15 czerwca 2016r.
 

Świętokrzyska Nagroda Kultury – nabór wniosków do 1 września!

Statuetka Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego informuje, że przyjmowane są już wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury.

więcej
Data dodania: środa, 15 czerwca 2016r.
 

Wspieranie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej UMWŚ informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii ogłasza konkurs nr POIŚ /1.2/1/2016 projektów w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Planowany nabór wniosków  potrwa od 30 czerwca do 31 sierpnia 2016r.

więcej
Data dodania: piątek, 10 czerwca 2016r.
 

Oferta FUN SPORT KIELCE - tryb pozakonkursowy

więcej
Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2016r.
 

Poprawa jakości środowiska miejskiego

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucja wdrażająca  osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.5  Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektów:  1)Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów;  2) Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych; 3) Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych .KONKURS NR POIS.2.5/2/2016.

więcej
Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2016r.
 

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,  ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury podtyp projektu 2.4.2.a  Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu. Konkurs nr  2.4.2/1/2016.

więcej
Data dodania: środa, 8 czerwca 2016r.
 
 
 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Planowany nabór wniosków  potrwa od 30.06.2016 do 30.09.2016.

więcej
Data dodania: wtorek, 7 czerwca 2016r.
 

Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, pn. „Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach".

więcej
Data dodania: wtorek, 7 czerwca 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Logo Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje nabór wniosków o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 27 czerwca do 18 lipca 2016r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 6 czerwca 2016r.
 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Postanowienia Sądu
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Przewozy Regionalne
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Policealna szkoła medyczna im. Hanny Chrzanowskiej
 • Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

copyrights @ 2013 - 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego