• Dzisiaj jest wtorek, 27 czerwca 2017 roku. Jest to 177 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 187 dni.
 • Imieniny: Cypriana, Cyryla, Emanueli, Franciszka, Heloizy, Magdaleny, Marii, Maryli, Teresy, Wodzisława...
 • Imieniny: ... Wławysławy, Włodzimierza, Władysława. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 04:23, zachód słońca: 20:55, dzień trwa: 16 godzin i 32 minuty
 • Oświetlone 13% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 12 dni (w niedzielę, 09 lipca).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Wakacyjny pociąg do SANDOMIERZA
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc czerwiec 2017 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Konkursy


Wsparcie z Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, w ramach POI

Logo Programu

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 26 czerwca 2017r.
 

Wsparcie z Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Wsparcie z Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II)
i otrzymały Seal of Excellence (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

więcej
Data dodania: piątek, 23 czerwca 2017r.
 

Wsparcie na projekty dotyczące proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw

Wsparcie na projekty dotyczące proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

więcej
Data dodania: piątek, 23 czerwca 2017r.
 

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Nidy - tryb pozakonkursowy

więcej
Data dodania: czwartek, 22 czerwca 2017r.
 

Wsparcie z Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Wsparcie z Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej
Data dodania: środa, 21 czerwca 2017r.
 

Wsparcie na projekty dotyczące proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw

Wsparcie na projekty dotyczące proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

więcej
Data dodania: środa, 21 czerwca 2017r.
 

Wsparcie z Działania 1.1 na projekty B+R przedsiębiorstw

Wsparcie z Działania 1.1 na projekty B+R przedsiębiorstw

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

więcej
Data dodania: wtorek, 20 czerwca 2017r.
 

Wsparcie na projekty dotyczące współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

Wsparcie na projekty dotyczące współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence”.

więcej
Data dodania: wtorek, 20 czerwca 2017r.
 

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2017

Logo konkursu

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie jest zainteresowane losem dzieci, bez względu na ich pochodzenie, kolor skóry, rasę, religię i problemy z jakimi się spotykają na co dzień. Dlatego stawia pytania o los najmłodszych, poznawanie ich problemów, uczestniczenie w ich świętach i radościach, zachęcanie dorosłych do głębszej refleksji i brania odpowiedzialności za „wszystkie dzieci świata”. Już po raz jedenasty ECB zaprasza fotografujących do podzielenia się swoimi artystycznymi foto-wrażeniami i foto-przemyśleniami podczas  Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Wszystkie Dzieci Świata”. Termin nadsyłania prac upływa 21 lipca br. Wydarzeniu patronuje marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 19 czerwca 2017r.
 
 
 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

logo

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

więcej
Data dodania: poniedziałek, 12 czerwca 2017r.
 

Konkurs fotograficzny „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”

Plakat promujący wydarzenie

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. Termin nadsyłania prac upływa 25 września. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa Adam Jarubas.

więcej
Data dodania: piątek, 9 czerwca 2017r.
 

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 2.1

Polska cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

więcej
Data dodania: środa, 7 czerwca 2017r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.4

logo wiedza edukacja rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursu „Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 05.07.2017 do 07.08.2017r.

więcej
Data dodania: środa, 7 czerwca 2017r.
 
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego

logo wiedza edukacja rozwój

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, planuje ogłoszenie konkursu na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych.

więcej
Data dodania: wtorek, 6 czerwca 2017r.
 

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

logo polska cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 czerwca do 29 września 2017r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 5 czerwca 2017r.
 
 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • Postanowienia Sądu
 • Petyycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

copyrights @ 2013 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego