• Dzisiaj jest niedziela, 28 sierpnia 2016 roku. Jest to 240 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 125 dni.
 • Imieniny: Adeliny, Aleksandra, Aleksego, Augustyna, Erazma, Freda, Fredy, Gusty, Patrycji, Stronisława...
 • Imieniny: ... Wyszomira, Sobiesława. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 05:46, zachód słońca: 19:27, dzień trwa: 13 godzin i 41 minut
 • Oświetlone 17% powierzchni księżyca, księżyca ubywa. Nów za 4 dni (w czwartek, 01 września).
 • Za trzy dni, w środę 31 sierpnia, Dzień Solidarności i Wolności.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Wakacyjny pociąg do SANDOMIERZA
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 

Konkursy


Nowy konkurs w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”

Nowy konkurs w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych Beneficjentów,  jak również potrzeby związane z podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim, we wrześniu 2016 r. ogłoszony zostanie  dodatkowy nabór projektów zakładających wsparcie dla szkół zawodowych w naszym regionie.

więcej
Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2016r.
 

Szukamy najlepszych w pracy z młodzieżą

Logo wydarzenia

Zapraszamy organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz grupy nieformalne do udziału w konkursie pt. "Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętokrzyskiego". Konkurs organizowany jest przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod patronatem honorowym marszałka Adama Jarubasa i ma na celu nagrodzenie działań, które w najlepszy sposób angażują młodzież społecznie. Zgłoszenia do 21 września.

więcej
Data dodania: środa, 24 sierpnia 2016r.
 

Konkurs plastyczny "Moje marzenia"

Konkurs plastyczny "Moje marzenia"

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moje marzenia”.  Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek działających w obszarze włączenia społecznego, w tym warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń itp.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 22 sierpnia 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Logotyp Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER (IOK) planuje nabór wniosków o dofinansowanie do projektu pn. „Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 19.09.2016 do 03.10.2016r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 22 sierpnia 2016r.
 

Zgłoś przedsięwzięcie promujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Zgłoś przedsięwzięcie promujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje o ogólnopolskim konkursie pn. ,,Sposób na sukces” organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Można do niego zgłaszać działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich, tworzące nowe miejsca pracy.

więcej
Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2016r.
 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej - ogłoszenie o konkursie

Logo Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Programu Polska Cyfrowa.
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 29 sierpnia do 30 listopada 2016r.

więcej
Data dodania: środa, 17 sierpnia 2016r.
 
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia). Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 26.08.2016 do 13.09.2016.

więcej
Data dodania: środa, 10 sierpnia 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31.07.2016 do 09.09.2016

więcej
Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2016r.
 
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Logotyp Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, planuje ogłoszenie konkursu mającego na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 01.09.2016 do 30.09.2016.

więcej
Data dodania: piątek, 5 sierpnia 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Logo Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje ogłoszenie konkursu na rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31 sierpnia do 30 września 2016r.

więcej
Data dodania: czwartek, 4 sierpnia 2016r.
 

VIII Świętokrzyski Konkurs na Nalewkę Miodową i Miód Pitny

Nalewki

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do udziału w VIII edycji krajowego konkursu na Nalewkę Miodową i Miód Pitny, który odbędzie się 4 października 2016 roku. Przedsięwzięcie ma na celu promocję produktów regionalnych i tradycyjnych, w których jednym ze składników jest miód pszczeli. Udział w nim mogą wziąć  osoby pełnoletnie, które w domowych warunkach, według stworzonych przez siebie lub starych rodzinnych receptur tworzą niepowtarzalne nalewki i miody pitne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 września.

więcej
Data dodania: wtorek, 2 sierpnia 2016r.
 

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.3.1

Logo Funduszy Europejskich

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-051/16 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 31 sierpnia do dnia 20 września 2016 r.

więcej
Data dodania: piątek, 29 lipca 2016r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Podziałania 8.2.3 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Logo programu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałania 8.2.3  Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT.

więcej
Data dodania: piątek, 15 lipca 2016r.
 

„Otwarte drzwi” – konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone niepełnosprawności

„Otwarte drzwi” – konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone niepełnosprawności

Prace magisterskie i doktorskie podejmujące temat zjawiska niepełnosprawności można zgłaszać do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi". Organizuje go Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wsparcie inicjatyw”. Termin zgłaszania prac upływa 25 lipca 2016 roku.

więcej
Data dodania: piątek, 15 lipca 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje nabór wniosków w ramach konkursu pt. „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy" ogłaszany jest w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER.

więcej
Data dodania: środa, 13 lipca 2016r.
 

Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Termin konkursu: od 28 lipca do 30 września 2016r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 11 lipca 2016r.
 

Wsparcie dla projektów na współpracę w ramach krajowego systemu innowacji

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na finansowanie projektów grantowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Pilotaż ScaleUp - 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB.

więcej
Data dodania: piątek, 8 lipca 2016r.
 

Wsparcie dla projektów na proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Termin konkursu od 18.07.2016 do 20.01.2017.

więcej
Data dodania: czwartek, 7 lipca 2016r.
 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • Postanowienia Sądu
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Przewozy Regionalne
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Policealna szkoła medyczna im. Hanny Chrzanowskiej
 • Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

copyrights @ 2013 - 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego