• Dzisiaj jest niedziela, 31 lipca 2016 roku. Jest to 212 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 153 dni.
 • Imieniny: Alfreda, Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Ignacego, Leona, Ludomira, Miłobrata...
 • Imieniny: ... Romana, Ludomiry. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 05:02, zachód słońca: 20:22, dzień trwa: 15 godzin i 20 minut
 • Oświetlone 9% powierzchni księżyca, księżyca ubywa. Nów za 2 dni (we wtorek, 02 sierpnia).
 • Jutro, w poniedziałek 1 sierpnia, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Wakacyjny pociąg do SANDOMIERZA
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc lipiec 2016 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Konkursy


Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.3.1

Logo Funduszy Europejskich

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-051/16 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 31 sierpnia do dnia 20 września 2016 r.

więcej
Data dodania: piątek, 29 lipca 2016r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Podziałania 8.2.3 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Logo programu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałania 8.2.3  Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT.

więcej
Data dodania: piątek, 15 lipca 2016r.
 

„Otwarte drzwi” – konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone niepełnosprawności

„Otwarte drzwi” – konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone niepełnosprawności

Prace magisterskie i doktorskie podejmujące temat zjawiska niepełnosprawności można zgłaszać do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi". Organizuje go Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wsparcie inicjatyw”. Termin zgłaszania prac upływa 25 lipca 2016 roku.

więcej
Data dodania: piątek, 15 lipca 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje nabór wniosków w ramach konkursu pt. „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy" ogłaszany jest w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER.

więcej
Data dodania: środa, 13 lipca 2016r.
 

Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Termin konkursu: od 28 lipca do 30 września 2016r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 11 lipca 2016r.
 

Wsparcie dla projektów na współpracę w ramach krajowego systemu innowacji

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na finansowanie projektów grantowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Pilotaż ScaleUp - 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB.

więcej
Data dodania: piątek, 8 lipca 2016r.
 

Wsparcie dla projektów na proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Termin konkursu od 18.07.2016 do 20.01.2017.

więcej
Data dodania: czwartek, 7 lipca 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 6 lipca 2016 r. podjął uchwałę nr 1601/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Termin składania ofert upływa 20 lipca 2016 r.

więcej
Data dodania: środa, 6 lipca 2016r.
 

Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla IX priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-003/2016 dedykowany chorobom nowotworowym  dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

więcej
Data dodania: środa, 6 lipca 2016r.
 

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów: działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej
Data dodania: środa, 6 lipca 2016r.
 

Wsparcie dla projektów na badania naukowe i prace rozwojowe w ramach POIR

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, Programu Inteligentny Rozwój. Termin konkursu od 30.06. do 29.07.2016r. 

więcej
Data dodania: wtorek, 5 lipca 2016r.
 

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

Logo konkursu

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach jest organizatorem konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie świętokrzyskim. Przedsięwzięcie realizowane jest w dwóch kategoriach: „Ekologia-Środowisko” i „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Zwycięzcy z województwa świętokrzyskiego zostaną zgłoszeni do krajowego etapu konkursu, gdzie konkurować będą z gospodarstwami z całej Polski. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 lipca.

więcej
Data dodania: wtorek, 5 lipca 2016r.
 

Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla IX priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-001/2016 dedykowany chorobom układu krążenia dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Planowany nabór wniosków  potrwa od 30.09.2016 do 30.11.2016.

więcej
Data dodania: wtorek, 5 lipca 2016r.
 

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury fizycznej

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

więcej
Data dodania: środa, 29 czerwca 2016r.
 

Konkurs w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047/16 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej
Data dodania: wtorek, 28 czerwca 2016r.
 

Świętokrzyski Racjonalizator – ruszyła kolejna edycja konkursu

 Konkurs „Świętokrzyski Racjonalizator”

Do 29 lipca 2016 roku można składać wnioski do konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”.  Jest to konkurs ustanowiony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku, którego głównym celem jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które mają znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego.

więcej
Data dodania: piątek, 24 czerwca 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Logo Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju planuje nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 25 lipca do 16 września 2016r.

więcej
Data dodania: czwartek, 23 czerwca 2016r.
 

Konkurs w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Konkurs w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Konkurs realizowany jest przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej” z programu Bardzo Młoda Kultura, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Jest skierowany do osób zajmujących się edukacją kulturową. Zgłoszenia należy wysyłać do 10 lica.

więcej
Data dodania: środa, 22 czerwca 2016r.
 

Wsparcie dla projektów na badania naukowe i prace rozwojowe w ramach POIR

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz SYNTHOS S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych), współfinansowanego ze środków Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej
Data dodania: wtorek, 21 czerwca 2016r.
 

Wsparcie na proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach POIR

Logotyp programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 20 czerwca 2016r.
 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Postanowienia Sądu
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Przewozy Regionalne
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Policealna szkoła medyczna im. Hanny Chrzanowskiej
 • Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

copyrights @ 2013 - 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego