• Dzisiaj jest czwartek, 5 maja 2016 roku. Jest to 125 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 240 dni.
  • Imieniny: Hilarego, Ireny, Irydy, Ity, Piusa, Tamary, Teodora, Waldemara, Wincenty...
  • Imieniny: ... Zdzibora, Wincentego. Życzymy wszystkiego najlepszego!
  • Wschód słońca: 05:01, zachód słońca: 20:04, dzień trwa: 15 godzin i 3 minuty
  • Oświetlony 1% powierzchni księżyca, księżyca ubywa. Nów za 1 dzien (w piątek, 06 maja).

Herb województwa świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 
 

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc maj 2016 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Konkursy


Skuteczna pomoc społeczna - ogłoszenie o konkursie

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie). Jest uzupełnieniem naboru ogłoszonego w grudniu 2015 r. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.05.2016 do 13.06.2016.

więcej
Data dodania: czwartek, 5 maja 2016r.
 

Gospodarka wodno - ściekowa - konkurs

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,  ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach KONKURS NR POIiŚ.2.3/2/2016.

więcej
Data dodania: czwartek, 5 maja 2016r.
 

Konkurs projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Konkurs projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie porozumienia z Ministrem Środowiska,  ogłasza konkurs projektów ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

więcej
Data dodania: środa, 4 maja 2016r.
 

Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji i Przedsiębiorczości 2016”

Logo konkursu

Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”, organizowanego przez Komisję Europejską. Przedsięwzięcie adresowane jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 16 maja br.

więcej
Data dodania: środa, 4 maja 2016r.
 

"Grunt na medal 2016" - VII edycja konkursu

Logotyp konkursu

Świętokrzyskie Centrum Inwestora i Przedsiębiorczości zaprasza jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego  do udziału w siódmej edycji konkursu „Grunt na medal 2016”. Konkurs organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, został objęty honorowym patronatem Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 2 maja 2016r.
 

Wsparcie dla projektów prac B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Departament Polityki Regionalnej informuje że Narodowe Centrum Badań i Rzowoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej
Data dodania: czwartek, 28 kwietnia 2016r.
 
 

„Najlepszy produkt tradycyjny regionu Gór Świętokrzyskich” - konkurs

Logo Świętokrzyskiej Kuźni Smaków

Identyfikacja i ochrona produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami w regionie Gór Świętokrzyskich, stanowiących element jego dziedzictwa kulinarnego to główne cele konkursu na „Najlepszy produkt tradycyjny regionu Gór Świętokrzyskich”. Do udziału w nim Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza przetwórców i rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz koła gospodyń wiejskich wytwarzające tradycyjne produkty rolne, środki spożywcze, potrawy lub napoje. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2016r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 25 kwietnia 2016r.
 
 

Zostań świętokrzyskim podróżnikiem

Świętokrzyski las

Związek Młodzieży Wiejskiej województwa świętokrzyskiego zaprasza dzieci szkół podstawowych do udziału w konkursie literacko-plastycznym "Świętokrzyski Podróżnik". Przedsięwzięcie, któremu patronuje marszałek Adam Jarubas, ma na celu motywowanie dzieci do rozwijania zdolności literackich, plastycznych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz uwrażliwianie ich na piękno słowa pisanego. Prace można przesyłać do 23 maja.

więcej
Data dodania: piątek, 22 kwietnia 2016r.
 

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2016 roku pn.: Organizacja imprez turystyki aktywnej i turystyki kwalifikowanej o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego.

więcej
Data dodania: piątek, 15 kwietnia 2016r.
 

XVI edycja konkursu wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

Logo konkursu

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy województwa świętokrzyskiego. Udział wziąć w nim mogą rolnicy /producenci/ wytwórcy regionalnych i lokalnych produktów żywnościowych o wyjątkowej jakości, dobrej renomie i cechach wynikających z tradycji regionu. Produkty konkursowe powinny być wytwarzane tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, posiadające tradycyjny skład oraz tradycyjną nazwę (nie wymyśloną na potrzeby konkursu). W konkursie nie mogą brać udział gotowe potrawy.

więcej
Data dodania: piątek, 15 kwietnia 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, planuje nabór wniosków o dofinansowanie na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30 czerwca do 29 lipca 2016r.

więcej
Data dodania: piątek, 15 kwietnia 2016r.
 
 

„Modernizacja Roku 2015” – ogólnopolski konkurs

Dąbrowa Górnicza - Nagroda IBDiM: Modernizacja drogi krajowej nr 94 na terenia miasta Dąbrowa Górnicza

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego organizuje XX Jubileuszową Edycję Konkursu „Modernizacja Roku 2015”. Zgłoszenia do konkursu zmodernizowanych, przebudowanych, wyremontowanych szkół, ulic, domów kultury, obiektów sportowych można wysyłać do 22 kwietnia 2016 roku.

więcej
Data dodania: czwartek, 14 kwietnia 2016r.
 
 
 
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Logo Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, planuje nabór wniosków o dofinansowanie na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 1 do 9 czerwca 2016r.

więcej
Data dodania: piątek, 8 kwietnia 2016r.
 
 

 
Następna strona banerów Poprzednia strona banerów
 
 
 
copyrights @ 2013 - 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41 342-18-78
fax: 41 344-52-65
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl

Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Urząd Dla mediów Kontakt BIP Wrota Świętokrzyskie ITV Sejmik Kielce Facebook Polityka prywatności