• Dzisiaj jest sobota, 28 listopada 2015 roku. Jest to 331 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 33 dni.
  • Imieniny: Blanki, Grzegorza, Jakuba, Lesława, Lesławy, Natalii, Romy, Rufusa, Zdzisława...
  • Imieniny: ... Zdzisławy, Stefana. Życzymy wszystkiego najlepszego!
  • Wschód słońca: 07:21, zachód słońca: 15:25, dzień trwa: 08 godzin i 4 minuty
  • Oświetlone 91% powierzchni księżyca, księżyca ubywa. Nów za 13 dni (w piątek, 11 grudnia).

Herb województwa świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 
 

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc listopad 2015 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Konkursy


Nabór kandydatów na ekspertów do oceny LSR

Logo Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów wchodzących w skład Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność.

więcej
Data dodania: wtorek, 24 listopada 2015r.
 

„Medaliści olimpijscy twórcami stylu życia”

Logo klubu

Poszukiwanie w olimpijskich bohaterach przykładu wypływającego z ich osobowości, pracy, systematyczności, konsekwencji, honoru i godności – to cel tegorocznego, XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Medaliści olimpijscy twórcami stylu życia”. Jest on skierowany do uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

więcej
Data dodania: wtorek, 24 listopada 2015r.
 
 
 

Wsparcie na wysoką jakość kształcenia na kierunkach medycznych oraz na innowacje technologiczne

Fundusze Europejskie

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) planuje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej
Data dodania: wtorek, 10 listopada 2015r.
 

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytucja Wdrażająca dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla: Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Typu projektu 2.4.3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 Podtypu projektu 2.4.3b Plany ochrony. Planowany nabór wniosków: od 30 listopada br. do 29 lutego 2016 r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 9 listopada 2015r.
 

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - konkurs projektów

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,  ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

więcej
Data dodania: piątek, 6 listopada 2015r.
 

Gospodarka wodno- ściekowa - nabór wniosków

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno - ściekowa. Planowany nabór wniosków: od 30 listopada br. do 29 stycznia 2016 roku.

więcej
Data dodania: czwartek, 5 listopada 2015r.
 

Konkurs w ramach działania Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków na realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 1 do 11 grudnia 2015.

więcej
Data dodania: czwartek, 5 listopada 2015r.
 
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków w ramach konkursu na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 19 listopada do 10 grudnia br.

więcej
Data dodania: środa, 4 listopada 2015r.
 

Gospodarka odpadami komunalnymi

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza I nabór dla działania 2.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka odpadami komunalnymi - budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Planowany nabór wniosków od 1 grudnia br. do 29 lutego 2016 roku.

więcej
Data dodania: środa, 4 listopada 2015r.
 

Ruszył VI Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca”

VI Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca”

Od 2 listopada studenci, doktoranci oraz absolwenci, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego, mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu „Student-Wynalazca”. Laureaci 6. edycji wydarzenia wezmą udział w 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Patronat nad konkursem objął marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

więcej
Data dodania: wtorek, 3 listopada 2015r.
 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - spotkanie informacyjne

Logo Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapraszają organizacje pozarządowe do udziału w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną: regulamin Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 roku, zasady ubiegania się o dotacje, prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej. Spotkanie odbędzie się 24 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 2 listopada 2015r.
 

Oferta Kieleckiego Towarzystwa Naukowego - tryb pozakonkursowy

więcej
Data dodania: poniedziałek, 2 listopada 2015r.
 
 

Promowanie transportu zrównoważonego

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.2 i 4.1 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego w ramach Osi Priorytetowej IV – Infrastruktura drogowa dla miast. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 1 grudnia 2015 do 29 kwietnia 2016r.

więcej
Data dodania: czwartek, 29 października 2015r.
 

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa

Logo Programu Polska Cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych". Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 1 grudnia 2015 do 29 lutego 2016r.

więcej
Data dodania: czwartek, 29 października 2015r.
 

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Logo Programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 października 2015r. do 9 grudnia 2016r.

więcej
Data dodania: środa, 28 października 2015r.
 

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski można składać w terminie: od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 26 października 2015r.
 

 
Następna strona banerów Poprzednia strona banerów
 
 
 
copyrights @ 2013 - 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41 342-18-78
fax: 41 344-52-65
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl

Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Urząd Dla mediów Kontakt BIP Wrota Świętokrzyskie ITV Sejmik Kielce Facebook Polityka prywatności