• Dzisiaj jest czwartek, 8 grudnia 2016 roku. Jest to 342 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 23 dni.
 • Imieniny: Abrahama, Boguwoli, Delfina, Delfiny, Elfrydy, Klementa, Makarego, Marii, Rozmaryny, Wirginii...
 • Imieniny: ... Wirginiusza, Światosława, Światozara, Zenona. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 07:36, zachód słońca: 15:20, dzień trwa: 07 godzin i 44 minuty
 • Oświetlone 63% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 6 dni (w środę, 14 grudnia).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 

Konkursy


Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Planowany nabór wniosków: 09.01.2017 do 15.03.2017.

więcej
Data dodania: czwartek, 8 grudnia 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Logo Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – planuje nabór wniosków o dofinansowanie projektu pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów”. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 29.12.2016 do 23.01.2017r.

więcej
Data dodania: czwartek, 8 grudnia 2016r.
 

Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - konkurs wielozakresowy

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla IX priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs wielozakresowy nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 dedykowany regionom słabiej rozwiniętym. Planowany nabór wniosków: 31.12.2016 do 31.03.2017r.

więcej
Data dodania: wtorek, 6 grudnia 2016r.
 

Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla IX priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 na dofinansowanie projektów w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). Nabór dedykowany jest regionom słabiej rozwiniętym. Planowany nabór wniosków: 30.12.2016 do 31.01.2017r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 5 grudnia 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Logo Polska Cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)”.

więcej
Data dodania: czwartek, 1 grudnia 2016r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-068/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

więcej
Data dodania: czwartek, 1 grudnia 2016r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 – ZIT

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-079/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZI.

więcej
Data dodania: czwartek, 1 grudnia 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

logo Polska cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

więcej
Data dodania: środa, 30 listopada 2016r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, planuje ogłoszenie konkursu mającego na celu profesjonalizację opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 27.12.2016 do 11.01.2017.

więcej
Data dodania: wtorek, 29 listopada 2016r.
 

Wsparcie dla projektów na finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w poddziałaniu  3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Termin konkursu:
od 21.11.2016 do 20.11.2017r.

więcej
Data dodania: piątek, 25 listopada 2016r.
 

Fundusze na rozwój transportu kolejowego

logo

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska).

więcej
Data dodania: czwartek, 24 listopada 2016r.
 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw - wsparcie dla projektów

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.1:Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Termin konkursu od 04.11.2016 do 31.03.2017.

więcej
Data dodania: środa, 23 listopada 2016r.
 

Kolejna edycja "Lekcji o Funduszach Europejskich"

Logo przedsięwzięcia

Już po raz czwarty w Polsce Wschodniej odbędzie się akcja edukacyjna pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich”. Tym razem w przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych. Hasłem przewodnim tej edycji jest „Przedsiębiorczość”.

więcej
Data dodania: wtorek, 22 listopada 2016r.
 

Wsparcie dla projektów na Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach POIR

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. Termin konkursu: od 4 listopada do 30 grudnia 2016r.

więcej
Data dodania: wtorek, 22 listopada 2016r.
 

FLORIANY - konkurs na najlepsze inicjatywy

Logo przedsięwzięcia

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów - FLORIANY. Celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. Przedsięwzięciu patronuje marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 21 listopada 2016r.
 

Konkurs "Postaw na słońce"

Logo konkursu

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w III edycji konkursu "Postaw na słońce", który organizuje Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

więcej
Data dodania: piątek, 18 listopada 2016r.
 

Szkolenie dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Ministerstwo Zdrowia planuje kolejne szkolenie z cyklu  SL2014 dla beneficjentów konkursów dedykowanych istniejącym szpitalnym oddziałom ratunkowym Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

więcej
Data dodania: czwartek, 17 listopada 2016r.
 
 

Konkurs fotograficzny pokaże Świętokrzyskie oczami seniorów

Konkurs fotograficzny pokaże Świętokrzyskie oczami seniorów

„Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego” – pierwszą edycję konkursu pod takim tytułem dla osób  powyżej 60 roku życia organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Prace można nadsyłać do 30 grudnia 2016 roku. Ideą przedsięwzięcia jest zachęcanie seniorów do twórczej aktywności i pokazanie ich oczami przyrodniczych i historycznych walorów województwa świętokrzyskiego.

więcej
Data dodania: wtorek, 8 listopada 2016r.
 

Na ochronę przyrody i edukację ekologiczną

Fundusze Europejskie

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych KONKURS NR 2.4.1/2/2016.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 7 listopada 2016r.
 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • Postanowienia Sądu
 • Petyycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Przewozy Regionalne
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Policealna szkoła medyczna im. Hanny Chrzanowskiej
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

copyrights @ 2013 - 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego