• Dzisiaj jest środa, 14 października 2015 roku. Jest to 286 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 78 dni.
  • Imieniny: Alana, Alany, Bernarda, Damiana, Dominika, Kaliksta...
  • Imieniny: ... Liwii, Dominiki. Życzymy wszystkiego najlepszego!
  • Wschód słońca: 07:03, zachód słońca: 17:40, dzień trwa: 10 godzin i 37 minut
  • Oświetlony 1% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 13 dni (we wtorek, 27 października).
  • Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej.

Herb województwa świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 
 

Kalendarium

 
wczytuję...
 


Konkursy


 

Oferta złożona przez Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj"

więcej
Data dodania: piątek, 9 października 2015r.
 

Wybór strategii rozwoju lokalnego

Wybór strategii rozwoju lokalnego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).  Wnioski o wybór LSR można składać w terminie od 1 do 30 grudnia 2015 r.

więcej
Data dodania: czwartek, 8 października 2015r.
 

Badania przemysłowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 21.10.2015 do 19.11.2015.

więcej
Data dodania: czwartek, 8 października 2015r.
 
 

Infrastruktura ratownictwa medycznego – konkurs z Programu Infrastruktura i Środowisko

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza konkurs  na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 2.11.2015 do 31.03.2016

więcej
Data dodania: środa, 7 października 2015r.
 

Dostęp do szybkiego Internetu - konkurs w Programie Polska Cyfrowa

Fundusze Europejskie. Polska cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  projektów w ramach I Osi priorytetowej POPC - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 2.11.2015 do 30.12.2015r.

więcej
Data dodania: środa, 7 października 2015r.
 
 

Ciekawe inicjatywy dla młodzieży w konkursie "Nowa Przestrzeń"

Akcja „Smile” i Eksplozja Kolorów. Grupa Młodzieżowa „Junior Bałt”

12 ciekawych inicjatyw z terenu województwa świętokrzyskiego zostało zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu "Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa na rzecz młodzieży województwa świętokrzyskiego". Prezentujemy wszystkie zgłoszone pomysły. Konkurs odbywa się pod patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

więcej
Data dodania: piątek, 2 października 2015r.
 

Konkurs dla działania 3.1 Programu Polska Cyfrowa - POPC

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 02.11.2015 do 02.02.2016.

więcej
Data dodania: piątek, 2 października 2015r.
 

Prawa ochrony własności przemysłowej w ramach POIR

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 22.10.2015 do 31.03.2016.

więcej
Data dodania: piątek, 2 października 2015r.
 

Platformy startowe dla nowych pomysłów - konkurs Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.10.2015 do 27.11.2015.

więcej
Data dodania: piątek, 2 października 2015r.
 

„Radość Sztuki – Sztuka Radości” - konkurs plastyczny

Plakat konkursu

Galeria „Sztuka u Seniorów” działająca przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Radość Sztuki – Sztuka Radości”. W konkursie mogą wziąć udział artyści mieszkający w Domach Pomocy Społecznej, uczestniczący w zajęciach Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówkach systemu pomocy społecznej, a także osoby mieszkające w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych. Zgłoszenia na konkurs należy przesłać do 30 grudnia br.

więcej
Data dodania: czwartek, 1 października 2015r.
 

Oferta Aeroklubu Kieleckiego w Masłowie – tryb pozakonkursowy

więcej
Data dodania: poniedziałek, 28 września 2015r.
 

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 14.10.2015 do 30.11.2015.

więcej
Data dodania: piątek, 25 września 2015r.
 

Bony na innowacje

Logo programu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31.08.2015 do 30.12.2015.

więcej
Data dodania: środa, 23 września 2015r.
 

Dla podmiotów ekonomii społecznej

Logo przedsięwzięcia

10 mln 750 tysięcy złotych to kwota postawiona do dyspozycji podmiotom ekonomii społecznej w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – wsparcie sektora ekonomii społecznej. Zarząd Województwa przyjął regulamin konkursu. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 26 października do 12 listopada.

więcej
Data dodania: środa, 23 września 2015r.
 

25 lat samorządności. Konkurs "Naszego Regionu"

25 lat samorządności. Konkurs "Naszego Regionu"

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez redakcję Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego „Nasz Region” z okazji jubileuszu polskiej samorządności. Redakcja pragnie także uczcić fakt, że już prawie od 16 lat na mapie naszego kraju istnieje województwo świętokrzyskie. Droga wiodąca do jego powstania była długa i wyboista, jednak wspólny wysiłek mieszkańców sprawił, że  istnienie województwa stało się faktem. Funkcjonowanie i ciągły rozwój samorządnego regionu ze stolicą w Kielcach, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Ziemi Świętokrzyskiej. Dlatego właśnie proponujemy Państwu konkurs.

więcej
Data dodania: czwartek, 24 września 2015r.
 

Oferta Fundacji Kultury Wici - tryb pozakonkursowy

więcej
Data dodania: piątek, 18 września 2015r.
 

Na żłobki, kluby dziecięce lub opłacenie opiekunki

Logotyp Funduszy Europejskich

Założenie żłobka, klubu dziecięcego, a nawet sfinansowanie wynajęcia opiekunki – już teraz możliwe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. W pierwszym konkursie do rozdysponowania jest 4 mln zł. Nabór wniosków – od 21 września do 9 października.

więcej
Data dodania: środa, 16 września 2015r.
 

 
Następna strona banerów Poprzednia strona banerów
 
 
 
copyrights @ 2013 - 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41 342-18-78
fax: 41 344-52-65
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl

Strona główna Województwo Sejmik Zarząd Urząd Dla mediów Kontakt BIP Wrota Świętokrzyskie ITV Sejmik Kielce Facebook Polityka prywatności