• Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 roku. Jest to 54 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 310 dni.
 • Imieniny: Boguarda, Bogusza, Boguty, Jaśminy, Lucjana, Macieja, Marka, Modesta, Modesty, Naty...
 • Imieniny: ... Sergiusza, Łucji, Piotra. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 06:35, zachód słońca: 17:02, dzień trwa: 10 godzin i 27 minut
 • Oświetlone 58% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 6 dni (w piątek, 02 marca).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc luty 2018 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Baner obchodów Roku Jubileuszowego 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

Skład Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Agnieszka Piwnik- Piecyk

Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi przygotowując coroczne Kongresy Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu ekonomii społecznej i tworzenia partnerstw lokalnych. Przez wiele lat pracowała w Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej zdobywając doświadczenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych i zarządzania organizacją pozarządową.

 

Leszek Wnętrzak

Wiceprzewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Leszek Wnętrzak odpowiadał za realizację w województwie świętokrzyskim programu „Moje Boisko –Orlik 2012”. Jest współautorem programu „Świętokrzyska Akademia Sportu”, odpowiada za współpracę  z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie przygotowania i realizacji projektów sportowych skierowanych głównie  do najmłodszych mieszkańców naszego regionu m.in. z zakresu powszechnej nauki pływania. Jest jednym z założycieli Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Michał Piasecki

Wiceprzewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Założyciel i Sekretarz Stowarzyszenia Homo Politicus. Standaryzowany Animator społeczny, trener zwalczania dyskryminacji i rasizmu oraz edukacji  na temat praw człowieka. Aktywista międzynarodowej kampanii Rady Europy „No Hate Speech Movement”.  Ukończył Politologię i Administrację, autor publikacji na temat polityki społecznej Kielc oraz roli trzeciego sektora w rozwoju kraju. Na co dzień pracuje w organizacjach pozarządowych Przewodniczący Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA.

 

Agnieszka Dudek

Sekretarz Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Agnieszka Dudek  jest inspektorem wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywaniem „Programu współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” oraz monitorowaniem jego realizacji, prowadzeniem procedury konkursowej na dofinansowanie z budżetu Wojewody zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ponadto nadzoruje i kontroluje prawidłowość  wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody przez organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej

 

Teresa Śliwa

Pracuje w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi z obszaru pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy  oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Brała udział w realizacji wojewódzkich kampanii edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy wobec dzieci i osób starszych. Podejmuje także współpracę z powiatami i gminami w realizacji właściwych zadań wynikających z ustawy oraz z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi  na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Ks. Krzysztof Banasik

Od 2006 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzanie wielu projektów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Organizator wielu akcji charytatywnych oraz wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin.

 

Sebastian Gralec

Prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Jest ekspertem ds. oceny wniosków PO KL. Brał udział w partnerstwie na rzecz wdrożenia programu „Gwarancje dla młodzieży” w województwie świętokrzyskim. Jest także absolwentem Akademii Innowatorów Społecznych oraz Szkoły Liderów Lokalnych Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

 

Karolina Jarosz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab imo pectore”. Radna Rady Miejskiej w Jędrzejowie. Sekretarz Świętokrzyskiej Rady Ekonomii Społecznej. Trener w zakresie klauzul społecznych. Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

Agnieszka Kmiecik

Prezes Zarządu Fundacji Centrum Europy Lokalnej. Ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania, o specjalizacji Rachunkowość i ekonomika opodatkowania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania finansami i księgowości oraz studia doktoranckie na kierunku zarządzanie na UE w Katowicach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania finansami, doradztwa biznesowego, audytu oraz realizacji projektów finansowanych ze środków EFS. Członek Rady Nadzorczej w Polskim Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług. Trener z zakresu przedsiębiorczości, form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce.

 

Beata Napierała

Radna V kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jest  konsultantem Krajowego Systemu Usług i członkiem Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Jest również wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Tomasz Rejmer

Komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka

 

Bogusława Wypych

Radna V kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jest prezesem oraz  inicjatorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf oraz wiceprezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jędrzejowie.

 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • 1% #COŚDOBREGO
 • 100 lat niepodległości
 • Postanowienia Sądu
 • Petycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • ENERSELVES Interreg Europe
 • Projekt RDI2CluB
 • Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce

copyrights @ 2013 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego