• Dzisiaj jest poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku. Jest to 232 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 132 dni.
 • Imieniny: Daniela, Danieli, Emiliana, Fidelisa, Filipa, Filipiny, Franciszka, Franciszki, Jana, Joanny...
 • Imieniny: ... Piusa, Ruty, Kazimiery. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 05:34, zachód słońca: 19:43, dzień trwa: 14 godzin i 9 minut
 • Księżyc w nowiu.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Wakacyjny pociąg do SANDOMIERZA
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzednia
Następna

„Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa”


 

 

 

Artykuły:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

Działając na podstawie art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486) oraz uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

1)      Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 listopada 2016 r. i zostaną zakończone
w dniu 30 listopada 2016 r. 

2)      W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

3)   Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Statutu Województwa Świętokrzyskiego, który będzie dostępny na stronie internetowej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego: www.sejmik.kielce.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa”.

4)   Opinie, uwagi i wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kancelarii Sejmikupok. 201, II piętro.

5)   Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

6)   Po zakończeniu konsultacji, Kancelaria Sejmiku sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, które przedstawia Komisji Statutowej celem rozpatrzenia.

7)   Komisja Statutowa nie jest zobowiązana do rozpatrywania opinii anonimowych lub niezawierających informacji o uczestnikach wymienionych w pkt.2.

8)   Uwagi, które wpłyną po upływie terminu określonego w pkt. 1, nie będą rozpatrywane.

9)   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

10)  Kancelaria Sejmiku sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, przedkłada je Zarządowi Województwa oraz do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.sejmik.kielce.pl

11)   Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada i szczegółowych informacji udziela: Kancelaria Sejmiku,  Urząd  Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25- 516 Kielce tel.: 41 342-14-50 lub 41 342-19-44.

Pliki do pobrania:

 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • Postanowienia Sądu
 • Petyycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

copyrights @ 2013 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego