• Dzisiaj jest piątek, 23 marca 2018 roku. Jest to 81 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 283 dni.
 • Imieniny: Feliksa, Konrada, Oktawiana, Oktawii, Oty, Pelagii, Pelagiusza, Tyberiusza, Zbysława...
 • Imieniny: ... Zbysławy, Wiktoriana. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 05:34, zachód słońca: 17:50, dzień trwa: 12 godzin i 16 minut
 • Oświetlone 40% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 7 dni (w sobotę, 31 marca).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc marzec 2018 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Baner obchodów Roku Jubileuszowego 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

Konkursy


Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

więcej
Data dodania: czwartek, 15 marca 2018r.
 
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2018 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 7 marca 2018 roku podjął uchwałę Nr 3624/18 w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2018 r.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 12 marca 2018r.
 
 
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

więcej
Data dodania: środa, 7 marca 2018r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu „Młodzież solidarna w działaniu”.

więcej
Data dodania: środa, 7 marca 2018r.
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Logo power

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu pn. „Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego”. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.03.2018 do 20.04.2018r.

więcej
Data dodania: piątek, 2 marca 2018r.
 

Konkurs „Kreatywni Liderzy” dla uczniów i szkół z regionu

Logo konkursu

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, Lider Projektu – Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zaplanował przeprowadzenie Konkursu z nagrodami pn.: „Kreatywni Liderzy” dla szkół i uczniów, biorących udział w projekcie. Ma on na celu popularyzację wśród młodzieży wiedzy, dotyczącej zdobywania umiejętności w zawodach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu Świętokrzyskiego jak również wyróżnienie i promowanie szkół wspierających edukację praktyczną na rynku pracy.

więcej
Data dodania: piątek, 2 marca 2018r.
 

Konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych

Logo PBW

Uczniowie szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego mogą wziąć udział w Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej w hołdzie Wandzie Chotomskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem, które odbędzie się 23 marca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”, objął marszałek województwa Adam Jarubas. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 marca.

więcej
Data dodania: czwartek, 1 marca 2018r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020 – Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-173/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

więcej
Data dodania: środa, 28 lutego 2018r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020 – Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-174/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

więcej
Data dodania: środa, 28 lutego 2018r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 ZIT RPOWŚ 2014-2020 – Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT.  

więcej
Data dodania: środa, 28 lutego 2018r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 ZIT RPOWŚ 2014-2020 – Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-176/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT.  

więcej
Data dodania: środa, 28 lutego 2018r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.3.2 OSI – obszary wiejskie

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-177/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych,  dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych – obszary wiejskie.

więcej
Data dodania: środa, 28 lutego 2018r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.1 OSI – dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-178/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU,  dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

więcej
Data dodania: środa, 28 lutego 2018r.
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-179/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT -  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU,  dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu.

więcej
Data dodania: środa, 28 lutego 2018r.
 
 

Pokaż, napisz, że "Świętokrzyskie to my!"

Logo konkursu

Uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Świętokrzyskie to my..." organizowanego w ramach obchodów jubileuszu 20.lecia województwa świętokrzyskiego. Na prace w formie  eseju, pracy plastycznej w formie plakatu, prezentacji multimedialnej lub filmiku czekamy do 30 kwietnia.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 26 lutego 2018r.
 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • 1% #COŚDOBREGO
 • 100 lat niepodległości
 • Postanowienia Sądu
 • Petycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • ENERSELVES Interreg Europe
 • Projekt RDI2CluB
 • Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce

copyrights @ 2013 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego