• Dzisiaj jest niedziela, 24 września 2017 roku. Jest to 266 dzień tego roku. Do końca roku pozostało 98 dni.
 • Imieniny: Daniela, Dory, Gerarda, Gerdy, Jaromira, Marii, Maryny, Teodora, Tomiła...
 • Imieniny: ... Tomiły, Tomira. Życzymy wszystkiego najlepszego!
 • Wschód słońca: 06:30, zachód słońca: 18:25, dzień trwa: 11 godzin i 55 minut
 • Oświetlone 16% powierzchni księżyca, księżyca przybywa. Nów za 11 dni (w czwartek, 05 października).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 
 
szukaj
Zamek w Chęcinach
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
Święty Krzyż
 • Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 • Invest In Świętokrzyskie
 • Fundusze europejskie
 • Stypendia dla uczniów
 • Patronaty Marszałka
 • Konkursy
 • NASZ Region
 • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
 • Wakacyjny pociąg do SANDOMIERZA
 • Rzecznik Młodzieży
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Dla Seniorów
 • Publiczny transport - koncesje

Kalendarium

 
wczytuję...
 
Poprzedni miesiąc wrzesień 2017 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Konkursy


 
 

Gdy myślę: Ojczyzna

Gdy myślę: Ojczyzna

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, we współpracy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem i Biurem Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji UMWŚ zaprasza solistów oraz zespoły muzyczne w wieku od 9 do 19 lat do udziału w „IV Świętokrzyskim Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej”.

więcej
Data dodania: piątek, 15 września 2017r.
 

Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady - IV edycja

Logo konkursu

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych za pomocą nauki przez zabawę. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3-8 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych. Patronat nad przedsięwzięciem objął Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

więcej
Data dodania: piątek, 15 września 2017r.
 

Konsultacja oferty FUN SPORT Kielce - tryb pozakonkursowy

więcej
Data dodania: piątek, 15 września 2017r.
 
 
 
 

"Świętokrzyski Racjonalizator" - IX edycja

Logo Świętokrzyskiego Racjonalizatora

Do 3 listopada br. można składać wnioski do konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”. Jest to konkurs ustanowiony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku, którego głównym celem jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego.

więcej
Data dodania: wtorek, 12 września 2017r.
 
 

Oferta Stowarzyszenia Niepełnosprawność Bez Barier "Opiekunek", ul. Targowa 21, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Oferta złożona w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez Stowarzyszenie Niepełnosprawność Bez Barier "Opiekunek", ul. Targowa 21, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

więcej
Data dodania: piątek, 8 września 2017r.
 

Ogłoszenie o konkursie dla Poddziałania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Polska Cyfrowa

Logo Polska cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

więcej
Data dodania: czwartek, 7 września 2017r.
 

Ogłoszenie o konkursie dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Logo Programu Polska Cyfrowa

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

więcej
Data dodania: środa, 6 września 2017r.
 
 

Źródła wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej

POIŚ logo

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.06.01-IW.03-00-002/17 dla Osi Priorytetowej I –Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 4 września 2017r.
 

Druga edycja konkursu EkoModel

Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje drugą edycję konkursu EkoModel. Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne a w szczególności do uczniów szkół wszystkich szczebli, podopiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej oraz wszystkich osób korzystających z usług instytucji samorządowych.

więcej
Data dodania: poniedziałek, 4 września 2017r.
 

Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkursy nr: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-153/17 (w ramach Poddziałania 8.2.1); nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-162/17 (w ramach Poddziałania 8.2.3 ), nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-163/17 (w ramach Poddziałania 9.2.3) oraz nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-161/17 (w ramach Poddziałania 8.5.4) i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej
Data dodania: wtorek, 29 sierpnia 2017r.
 
 
 
 
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Internetowa telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
 • Projekt wyszehradzki
 • Postanowienia Sądu
 • Petyycje
 • Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa
 • Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy
 • Centrum Kongresowego Targów Kielce
 • Grunt na medal 2016
 • Gra „Zaczarowana kraina”
 • Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Współpraca zagraniczna
 • System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • "Świętokrzyska Victoria"
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Rozkład jazdy busów
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Projekt "Re-Turn"
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Nabór wniosków
 • Fundusze Europejskie Polska Wschodnia
 • Gospodarka Odpadami
 • Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy
 • Dom Polski Wschodniej
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Europejskie Centrum Bajki
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Strategie programy projekty
 • Serwis mapowy województwa świętokrzyskiego
 • Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Nagroda Jakości
 • e-Wykazy
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Oddział Geodezji i Kartografii
 • Świętokrzykie Czaruje
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 • Świętokrzyski System Innowacji
 • Urząd Pracy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Nowe horyzonty edukacji filmowej
 • Ciuchcia Ponidzie
 • e-Świętokrzyskie
 • Związek Województw RP
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 • Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością
 • PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • Projekt pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"
 • Kampania edukacyjna "Czym palę w piecu – tym oddycham"
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

copyrights @ 2013 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego